NAŠE ODBORNOST

Business transformation

Připravenost na budoucnost si žádá nové obchodní modely, zefektivnění IT procesů a řízené změny ve vaší podnikové kultuře, lidech a technologiích.

Kontaktujte nás

Příprava organizací na úspěch v digitálním věku

Inovace jsou pro obchodní úspěch rozhodující. Manpower IT pomáhá organizacím získat přístup k novým znalostem pro podporu implementace nových a rychle škálovatelných technologií a procesů.

Business transformation

Naše odborné znalosti v oblasti transformace podnikání umožňují organizacím vytvářet a rozvíjet jednotlivce i celé týmy připravené na digitální věk.

Zajištěním odborných lidských zdrojů a poskytnutím tréninků připravíme vaše pracovníky na digitální transformaci. Získáváme talentované odborníky s žádanými dovednostmi, propojujeme je se zajímavými projekty a poskytujeme klíčová školení pro role, jako jsou: Business Analyst, Data Architect, Data Engineer, Data Scientist, Scrum Master a Agile Project Manager.

Pomáháme organizacím zavádět, vyvíjet nebo nechat dozrát postupy agilního řízení projektů analyzováním systémů a procesů za účelem identifikace jejich nedostatků. Poskytujeme průběžnou agilní optimalizaci v oblasti vývoje, integrace, testování a řízení kvality, řízení projektů a jejich dodání. Podporujeme agilní výběr nástrojů, integraci PMO, audity projektů a integraci SAFe nebo DevOps, stejně jako školení a koučování v oblasti osvědčených postupů.

Pomáháme vaše data proměnit ve smysluplné poznatky. Pomocí velkého množství informací o trhu, produktech, zákaznících a konkurenci pomáháme organizacím činit rychlejší rozhodnutí zaměřená na budoucí vývoj, která jim umožní dosáhnout úspěchu v měnících se tržních podmínkách.

Pomocí Data Science, automatizace, strojového učení a pokročilé analytiky pomáháme organizacím snižovat provozní náklady a zvyšovat produktivitu a zároveň urychlovat jejich digitální transformaci a inovace.