Společenská odpovědnost

Společenská odpovědnost

Společnost Manpower IT se zavázala k udržitelnému rozvoji a společenské odpovědnosti podniků jakožto skutečných nástrojů sociální a ekonomické výkonnosti.

Společenská odpovědnost

Společenská odpovědnost coby obchodní strategie se každý den přenáší na naše klienty, partnery a spolupracovníky prostřednictvím závazků zaměřených na podporu rozmanitosti, dále na boj proti diskriminaci, rozvoj dovedností, zdraví a bezpečnost našich zaměstnanců, podporu etiky podnikání a omezení našeho dopadu na životní prostředí.

Jelikož jsme plně přesvědčeni, že diverzita je silná stránka každé organizace, naše týmy vždy podporovaly rovné zacházení, rovné příležitosti a boj proti všem formám diskriminace, včetně těch souvisejících se zaměstnáním.

Klademe si za cíl neustále zlepšovat postavení žen a mužů na pracovišti a prosazovat tuto oblast jako skutečný klíč k výkonnosti.

Tím, že kombinujeme sociální a ekonomický výkon a zároveň dáváme každému příležitost, včetně osob s atypickou praxí či z odlišného prostředí, umožňujeme každému jedinci si v naší společnosti najít vlastní místo. Činíme tak implementací skutečných podpůrných akcí přizpůsobených potřebám každé osoby i požadavkům našich klientů.

Naše etika se točí kolem referenčního dokumentu, který nastiňuje hlavní principy spojující Manpower IT s jeho zaměstnanci, spolupracovníky, klienty, dodavateli a partnery. Pro naše spolupracovníky je pořádáno pravidelné školení, aby mohli plně porozumět našemu etickému kodexu a dodržovat ho. Prostřednictvím speciálního kanálu lze nahlásit jakékoliv nevhodné jednání v následujících oblastech: finance, účetnictví, bankovnictví, korupce, pravidla hospodářské soutěže.

Podle konkrétního právního rámce pro naše aktivity je úlohou naší bezpečnostní politiky implementovat zdroje nezbytné ke splnění našich povinností v oblasti bezpečnosti pracovníků a navrhovat řešení zaměřená na posílení, sjednocení a zajištění bezpečnosti veškerého personálu v našich agenturách i zařízeních našich klientů.