Naše odbornost

Digital workspace

V dnešním pracovním prostředí je pro organizace nesmírně důležité mít obsáhlý digitální pracovní prostor, který bude zahrnovat řadu zařízení, aplikací a virtuálních prostředí.

Kontaktujte nás

Transformace prostředí digitálního pracoviště

Manpower IT pomáhá vaší organizaci implementovat a udržovat efektivní a zabezpečená prostředí digitálního pracoviště prostřednictvím managementu koncových zařízení a kvalifikované podpory uživatelů, což je nezbytné pro obchodní výkonnost v novém pracovním světě.

Služby digitálního pracoviště

Soubor našich služeb podporuje budování a údržbu moderního digitálního pracoviště.

Zajištěním odborných lidských zdrojů a poskytnutím tréninků připravíme vaše pracovníky na digitální transformaci. Získáváme talentované odborníky s žádanými dovednostmi, propojujeme je se zajímavými projekty a poskytujeme klíčová školení pro role, jako jsou Desktop Engineering a End-User Services.

Poskytujeme bezkonkurenční end-to-end podporu napříč celým životním cyklem technologie. A to včetně řešení pro zavedení nových technologií, Desktop Engineering, technickou podporu pomocí IT Sevice Desk a služby ve variantách on-site i field support. Pomáháme s plánováním a implementací vašich projektů v oblasti digitálního pracoviště včetně následného řízení těchto pracovišť. Podporujeme migrace, přijetí a zavádění nových technologií pro zařízení, aplikace a platformy. Podpora služeb je k dispozici všem interním i externím uživatelům.

Máme zkušenosti s vytvářením, integrací a industrializací vysoce kvalitních desktopových prostředí. Zároveň nabízíme služby určené k řízení a podpoře digitálních pracovišť jako jsou např. SCCM, MDT a Windows Autopilot.

Naše technická podpora, která je vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dnů v roce, nabízí koncovému uživateli vašeho digitálního pracoviště podporu zařízení, aplikací, sítě a připojení a to vše v několika světových jazycích. Naši službu IT Service Desk lze poskytovat ve variantě on-site i off-site, vzdáleně z našich servisních center, nebo také z domova prostřednictvím domácích řešení, jako například Manpower IT HomeDesk.

Řešení technické podpory Manpower IT Service Desk jsou jednotná kontaktní místa založená na osvědčených postupech ITIL a poskytující špičkový zákaznický servis podporovaným koncovým uživatelům.

V rámci služby Field Service poskytujeme nepřetržité pokrytí, a to jak na vyžádání, tak i na základě projektu. Terénní IT služby jsou založeny na osvědčených postupech ITIL a po celém světě poskytují podporu zákazníkům v následujících oblastech: řešení požadavků na služby, řešení incidentů, řešení IMAC (instalace, přesunutí, přidání, změna), údržba zařízení a služby Hands and Eyes. Našim zákazníkům poskytujeme úplnou projektovou podporu pro migrace a aktualizace i pro procesy nabídek.

Naše globální kancelář pro řízení projektů koordinuje svoji činnost s místními servisními centry, aby reagovala na konkrétní potřeby jednotlivých zákazníků.