Naše odbornost

Enterprise application

Uvědomujeme si, že v rámci měnících se tržních podmínek je efektivní a produktivní řízení vašeho podniku kriticky důležité pro dosažení maximálního výkonu.

Kontaktujte nás

Softwarová řešení

Např. poradenství SAP Consultancy Services pokrývá každou fázi životního cyklu aplikace od současných operací po obchodní požadavky, outsourcing technologií nebo technický vývoj.

Podnikové aplikační služby

Poradenství SAP Consultancy Services pokrývá každou fázi životního cyklu aplikace od současných operací po obchodní požadavky, outsourcing technologií nebo technický vývoj.

Zajištěním odborných lidských zdrojů a poskytnutím tréninků připravíme vaše zaměstnance na digitální transformaci. Dále propojujeme talentované odborníky se zajímavými projekty a poskytujeme školení v klíčových oblastech.

Naše SAP Centre of Excellence poskytuje odborné znalosti při provádění implementací SAP pro více zemí. Kombinací nearshore, on-site a offshore přístupů jsou projekty vedeny seniorními týmy s hlubokými zkušenostmi, které po celém světě řídí implementace jak pro dlouho zavedené technologie (ECC, ABAP, PI, BW), tak i pro ty nové (S/4HANA, Fiori, PO, SAC).

Máme znalosti a odborné zkušenosti pramenící z našich dlouholetých vztahů s klienty, kterým spravujeme jejich platformy SAP.


Přehled služeb:

 • Globální AMS
 • Správa platformy SAP
 • Migrace a upgrady na S/4HANA
 • Přechod z on-premise do cloudu

Implementujeme integrace mezi různými systémy. Poskytujeme řešení na míru v oblasti vývoje pomocí technologií jako SAP Fiori, SCP, .Net a Java. Pomáháme organizacím zavést nový způsob práce zaměřený na analýzu a rozhodování v reálném čase.


Přehled služeb:

 • Datová strategie pro podnikové organizace
 • Správa dat
 • Compliance
 • Implementace datových platforem

Pomocí datového hodnotového řetězce pomáháme našim zákazníkům definovat datovou strategii od koncepce až po optimalizaci, včetně struktur, načítání, transformace, analytiky a zobrazení dat.


Přehled služeb:

 • Hodnocení zralosti dat včetně 6 oblastí a 26 procesů
 • Datová strategie pro podnikové organizace
 • Správa dat a compliance
 • Implementace datové platformy


Nabízíme:

 • Implementaci a správu různých typů ERP
 • Reportingová řešení
 • Nástroje pro správu lidských zdrojů
 • Systémy řízení cestovních výdajů
 • Digitalizační řešení včetně Oracle Cloud, Microsoft Dynamics a Opentext