Služby

Cyber Security

V době digitalizace jsou ochrana vaší organizace před kybernetickými útoky a zabezpečení dat zcela zásadními prvky vašeho podnikání i dobré pověsti.

Kontaktujte nás

Odborníci na inovativní služby kybernetické bezpečnosti

V situaci rostoucích kybernetických hrozeb poskytuje Manpower IT strategické poradenské služby a zároveň zajišťuje neustálé zabezpečení pro vaši organizaci, a to 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Náš expertní tým, který poskytuje řízené služby SOC, provádí analýzu rizik, penetrační testování k vyhledání zranitelných míst a monitoring za účelem realizace vašich bezpečnostních strategií.

Služby v oblasti kybernetické bezpečnosti

Náš přístup zaměřený na zákazníka poskytuje vaší organizaci nejlepší komplexní služby kybernetické bezpečnosti.

Zajištěním odborných lidských zdrojů docílíme toho, aby byli vaši pracovníci na digitální transformaci připraveni. Získáváme talentované odborníky s žádanými dovednostmi, propojujeme je se zajímavými projekty a poskytujeme klíčová školení pro role, jako jsou: Security Architect CISSIP-ISSAP, Security Engineer, Azure AZ-500; Security Administrator, Microsoft 365 a MS-500.

Pomáháme organizacím stanovit si takové cíle zabezpečení, jaké budou šité na míru jejich potřebám, a radíme jim ohledně nejúčinnějších způsobů, jak těchto cílů dosáhnout. K našim službám patří: Kybernetická bezpečnost a řízení rizik (ISO 27001/5, NIST), analýza rizik, audity, mapování kultury, CISO jako služba, PCI, GDPR / ochrana soukromí a DPO jako služba.

Monitorujeme aktivitu systému se zvýšeným zabezpečením. Naše řízené služby SIEM/SOC jsou nepřetržitě k dispozici 24/7 a využívají špičkových technologií k monitorování, identifikaci a zmírnění kybernetických hrozeb.

Naše komplexní testy zabezpečení odhalují slabá místa a nabízí plán, jak tato slabá místa odstranit. Součástí je skenování zranitelností, testování kódu a API, penetrační testování a sociální manipulace.

V důsledku rostoucího tempa digitální transformace potřebují organizace poskytovat online služby rychle a efektivně. Naše služby zahrnují audity systémů dodavatelů, upozorňují organizace a jejich dodavatele na odhalená slabá místa a následně poskytují certifikaci, že byla tato rizika odstraněna.