Dovednosti jako komunikace, spolupráce nebo schopnost řešení problémů, známé jako měkké dovednosti (soft skills), jsou dnes pro úspěch v oblasti IT tak zásadní, že je někteří zaměstnavatelé začali nazývat základními dovednostmi. Navzdory vysoké poptávce po zaměstnancích se zkušenostmi s umělou inteligencí, Kubernetes, RPA a dalšími tvrdými technickými dovednostmi, mohou mít lidé, kterým chybí výše zmíněné měkké dovednosti, problém získat vysněnou práci.

Studie společnosti West Monroe, zabývající se obchodním a technologickým poradenstvím, zjistila, že více než 70 % vedoucích pracovníků v oblasti lidských zdrojů se zaměřují na hledání zaměstnanců v oblasti technologií s dobrými měkkými dovednostmi. Více než 65 % z nich navíc uvedlo, že již někdy v minulosti odmítli kvalitního uchazeče o práci kvůli nedostatečným měkkým dovednostem. V následujících bodech proto popíšeme klíčové měkké dovednosti, které jsou pro práci v oblasti IT naprosto nezbytné.

Klíčové měkké dovednosti v IT

Komunikace

Komunikace může být mnohovrstevnatá a zároveň ne tak jednoduchá, jak se na první pohled může zdát. Nesmírně důležité je porozumění, schopnost předávat a chápat složité myšlenky či schopnost ovlivňovat okolí – zejména pro vyšší pozice jako jsou IT architekti nebo developeři.

Komunikační dovednosti mohou být verbální tzn. naslouchání a mluvení. IT zaměstnanec musí být zběhlý v aktivním naslouchání kolegům, ale také ve vlastní formulaci problému. Zároveň by měl ovládat i komunikaci neverbální tzn. například schopnost dobré písemné komunikace.

Spolupráce 🤝

Umění spolupracovat se dostává v seznamu požadovaných dovedností na přední místa, tudíž vývojáři „samotáři“ mohou mít problém najít odpovídající uplatnění. Vývojáři pracující s otevřeným zdrojovým kódem nebo finalizujíc výsledný produkt, musí být otevření spolupráci a její nabízené efektivitě. V současné době, kdy roste trend práce na dálku, se stává spolupráce na významných projektech stále více aktuální.

Schopnost učit se 🎓

Dychtivost a zvědavost učit se jsou obzvláště důležité, protože technologie používané pro vývojáře se dnes mění rychlým tempem v podstatě každým dnem. Vývojáři musí být ochotni sledovat nejnovější trendy, přizpůsobovat se novým technologiím a věnovat se neustálému vzdělávání.

Kreativita 🖌️

Velký prostor ve výběru na pracovní pozici v IT týmu dostanou především kreativní lidé, kteří dokážou řešit problémy a výzvy a předložit originální technické řešení. Oceňované bude i inovativní myšlení a schopnost vymýšlet neotřelé scénáře “co kdyby”.

Zdravé ego ☝️

Pracovat v technologickém odvětví přináší časté omyly a chyby, které musí být daný zaměstnanec schopen přijmout, poučit se z nich a neopakovat je.

Zodpovědnost ✅

Pokora, ochota přijmout zodpovědnost za svou práci a otevřenost vůči vlastním chybám jsou ceněnými charakteristikami u všech pracovníků, protože tyto vlastnosti signalizují ochotu učit se a touhu po osobním růstu.

Kritické myšlení 💡

Schopnost myslet organizovaně a racionálně s cílem pochopit souvislosti mezi myšlenkami a fakty požaduje téměř každá technologická firma. Kritické myšlení zároveň umožňuje činit racionální rozhodnutí, která často ovlivňují prosperitu významnějších projektů.

Empatie 👐

V IT týmech může být klíčovou komunikační dovedností sdílení osobních zážitků a celková otevřenost vůči kolegům. Ta vede ke vzájemné empatii. Ta zase zvyšuje důvěru uvnitř týmu. Důvěra pak týmu umožňuje bezpečněji diskutovat, provádět brainstorming, vyjádřit názory. To vše v konečném důsledku podporuje vývoj efektivních řešení a zvyšuje celkovou výkonnost týmu.

Flexibilita ⏰

Zaměstnanci v IT oblasti se musí přizpůsobovat za pochodu, pokud pracují na projektech a objeví se nové technologie nebo problémy. Vzhledem k neustálému vývoji technologií je důležité, aby byl IT tým adaptabilní a inovativní, držel krok s vývojem nových technologií a dokázal na ně reagovat.

Vášeň ❤️‍🔥

Znatelný rozdíl mezi zaměstnanci nedělá věk, ale vášeň pro danou práci – ta často rozděluje skvělé pracovníky od těch průměrných a měla by pohánět každého člověka, který má ambice uplatnit se nejen v IT odvětví.