Cloud computing se stává nezbytnou součástí moderních IT strategií a je tedy důležité prozkoumat různé nabídky a cenové strategie, které se na trhu objevují. Připravili jsme pro vás shrnutí.

Závod ve vývoji technologií

Poslední vývoj v oblasti cloudových služeb naznačuje vysokou úroveň pokroku. Hierarchie na poli cloudové infrastruktury zůstává relativně konstantní: První příčku si drží AWS (Amazon Web Services) s přibližně 33% tržním podílem, následovaný Microsoft Azure s 22% a Google Cloud s 11%. IBM, Oracle a Salesforce obsazují další pozice s podíly kolem 2-3 %. Růst tržeb je stále solidní, i když se tu a tam objevuje mírné zpomalení, a žádný z těchto tří hlavních hráčů není schopen výrazně překročit ostatní a zásadně změnit hierarchii.

Tato stabilita na trhu se projevuje i ve stabilních cenách, které s výjimkou několika málo případů zůstávají neměnné. V současné době dosáhl trh úrovně, kde hlavní hráči prezentují podobné nabídky a konkurenční prostředí je vyvážené. Nicméně, vše se změnilo s nástupem generativní umělé inteligence (GAI).

Generativní AI

Generativní umělá inteligence znamená zlom v této oblasti. Nová éra přináší dynamiku do hry, kdy se hráči začínají odlišovat prostřednictvím inovativních řešení, která GAI umožňuje. Tato technologie přináší nové možnosti a přetváří dosavadní rovnováhu sil. Zatímco trh dosud reflektoval poměrně statický obraz, nyní s GAI dochází k revoluci, která otevírá cestu k novým strategiím a konkurenčním výhodám.

Šílenství, které vyvolalo veřejné zveřejnění ChatGPT společnosti OpenAI, rozpoutalo mezi firmami závody ve zbrojení, aby se odlišily vývojem vlastních velkých jazykových modelů (LLM), budováním platforem, které podnikům umožňují vytvářet aplikace generativní AI, a integrací generativní AI do portfolia nabízených služeb. Ta je jistě nejžhavějším trendem na trhu s cloudovými službami, ale existují i další neméně zajímavé novinky.

Zlatá horečka v oblasti umělé inteligence

Je rok umělé inteligence. Každý hyperscaler, poskytovatel SaaS a startupu doufá, že využije rozruch kolem AI ve svůj prospěch. Poskytovatelé cloudových služeb prosazují AI, aby se vymanili z pomalého růstu příjmů a odlišili se od konkurentů. Podnikoví zákazníci cloudových služeb chtějí využívat AI pro strategické iniciativy, ale bez přiškrcení rozpočtů v oblasti IT, kde jsou již tak pod tlakem složitosti a rozrůstání multicloudů.

Hyperskalátoři

Hyperskalátoři – velcí poskytovatelé cloudových služeb, kteří mohou poskytovat služby jako je výpočetní technika a úložiště v podnikovém měřítku – velké trojky nejsou jedinými hráči, kteří nabízejí generativní cloudové služby založené na umělé inteligenci pro podnikové IT. Společnost IBM přichází se svou platformou watsonx AI založenou na Open-Stacku. Společnost Nvidia, která všem dodává naprostou většinu svých čipů pro generativní AI (GPU), vytvořila vlastní full-stack cloudovou platformu nazvanou DGX Cloud, což je služba umělé inteligence, jenž funguje uvnitř cloudu Oracle a brzy bude k dispozici i v Azure a Google Cloudu.

Zdražování cloudu

Společnost IBM způsobila rozruch, když oznámila zvýšení cen za úložné služby, které se pohybovalo až do výše 26 %, a také zvýšení cen za nabídky IaaS (infrastructure-as-a-service) a PaaS (platform-as-a-service). Obecně však platí, že poskytovatelé cloudových služeb se v zájmu zachování konkurenceschopnosti drží na uzdě, pokud jde o zvyšování cen. Zpomalení růstu v celém odvětví však bude pravděpodobně vyvíjet tlak na všechny dodavatele cloudových služeb, aby v budoucnu zvýšili ceny.

Výhodou využívání cloudových služeb je to, že si zákazníci mohou vybrat jakoukoli konfiguraci infrastruktury, která vyhovuje jejich potřebám. Ale pro organizace, které potřebují vysoce výkonné výpočty nebo které chtějí využívat výhod umělé inteligence, je výběr novějšího modelu čipu dražší.

Například volba provozovat pracovní zátěž na čipu Nvidia H100 oproti staršímu modelu A100 povede k cenovému nárůstu o více než 220 %. A protože hyperskalátoři přidávají do svých vlastních datových center další GPU (které jsou exponenciálně dražší než tradiční CPU), tak se tyto náklady pravděpodobně přenesou na podnikové zákazníky.

Průmyslová mračna zralá pro generativní AI edge

Průmyslové cloudy jsou na vzestupu – a budou těžit z nástupu generativní umělé inteligence. Zároveň mají tendenci být v popředí agendy jak obchodních, tak technologických manažerů. Technologičtí manažeři mají rádi rychlost, flexibilitu a efektivitu, kterou oborové cloudy poskytují, a vedoucí pracovníci podniků oceňují možnost zaměřit omezené interní zdroje na oblasti, které jim umožňují odlišit se od ostatních.

Prvními uživateli oborových cloudů byly zdravotnické, bankovní a technologické společnosti, ale tento okruh se nyní rozšířil taktéž na energetiku, výrobu, veřejný sektor a média. Nedávný rozmach generativní umělé inteligence přinesl větší zájem manažerů o její využití nad rámec ověření konceptu – obracejí se tak na hyperskalátory a další nezávislé dodavatele softwaru, aby rychle začlenili tuto formu AI do své nabídky technologií.

Hranice mezi cloudem a lokálním úložištěm se stírá

V dřívějších dobách si firma veškerá úložiště a data hostovala sama ve svém vlastním on-premise prostředí. Posléze přišlo cloudové prostředí, kde vše hostoval poskytovatel třetí strany. To umožňuje společnostem platit podle potřeby a efektivně zvyšovat nebo snižovat počet uživatelů v závislosti na celkovém využití, požadavcích uživatelů a růstu společnosti. Tato hranice mezi cloudem a on-premise prostředím už ale neexistuje. Stále častěji vnímáme cloud jako obecný provozní model pro IT. Můžeme ho mít kdekoliv, pokud jde o atributy jako je škálovatelnost, pružnost, ceny založené na spotřebě, atd.

Výzvou však je spojit tohle všechno dohromady v prostředí smíšených uživatelů. AWS například nabízí Outposts, spravovanou službu, která umožňuje zákazníkům provozovat služby AWS v lokálním prostředí nebo na okraji sítě. Microsoft nabízí podobnou službu nazvanou Microsoft Azure Stack. Tradiční dodavatelé hardwaru nabízejí služby as-a-service, které mohou běžet v datových centrech nebo na okraji sítě jako Dell ApexHPE GreenLake.

Zvýšená interoperabilita

Konkurenční dodavatelé cloudu nejsou zvlášť motivováni ke vzájemné spolupráci. Obchodní model poskytovatelů spočívá v tom, že si zákazník zvykne na nástroje, procesy či platformy pro vývoj softwaru daného dodavatele a bude ho nadále podporovat v přesunu dalších zdrojů do svého cloudu.

Podnikoví zákazníci však ve většině přijali multicloudový přístup a dodavatelé cloudu byli nuceni se s touto skutečností vyrovnat. Společnosti Microsoft a Oracle nedávno uvedly na trh službu Oracle Database@Azure, která umožňuje zákazníkům provozovat databázové služby Oracle na infrastruktuře Oracle Cloud (OCI) a nasadit je v datových centrech Microsoft Azure.

A například společnost NetApp připravuje plně spravovanou službu, která zákazníkům umožní bezproblémově přenést kritické pracovní zátěže v prostředích Windows i Linux do Google Cloudu bez nutnosti upravovat kód nebo měnit procesy. Jakmile všechny překážky interoperability opadnou, budou podniky těžit z toho, že budou moci přesunout úložné svazky a aplikace na nejvhodnější cloudovou platformu.