Některé z největších digitálních převratů zítřka pravděpodobně vyplynou z technologií, které se dnes zdají vzdálené nebo dokonce nepředstavitelné. Razantní technologické změny ale nemohou proběhnout ze dne na den, tudíž je stále potřeba ještě trocha času k jejich zdokonalování. Nejvíce transformační na těchto technologiích budou jejich nepřímé účinky a schopnost zkomplikovat či narušit současný chod a řád věcí, na který je pracovní trh zvyklý. A byť se může zdát, že létající auta a digitální lidé mají jen málo společného, oba jsou příkladem právě těch technologických disrupcí, které pravděpodobně změní svět tak, jak ho známe.

V následujících sedmi příkladech budeme zkoumat, jakým způsobem tyto technologie mohou narušit současné modely a systémy v různých odvětvích, a jak by firmy a jejich vedoucí pracovníci měli reagovat, aby využili plný potenciál těchto nových technologií.

1. Létající auta startují do nízkého vzdušného prostoru

Létající auta, která jsou dlouho snem snad každého člověka, se pomalu blíží realitě a prototypy se vyvíjejí v podobě startupů, stejně jako ve velkých dopravních společnostech. Tyto inovace by mohly radikálně narušit vzdušný prostor v nízkých výškách. Mohly by vzniknout zcela nové modely dopravování osob a podniků, zatímco hustota dopravy na pozemních komunikacích by klesla. Mezi nepřímé dopady by patřily systémy řízení letového provozu, které by musely řídit přeplněné vzdušné cesty, potřeba významných investic do technologií, přetvoření měst vertikálními jízdními pruhy nebo rychlejší dojíždění do práce.

Celý hodnotový řetězec nového odvětví musí být vytvořen a být zcela závislý na vývoji kódů, systémů a procesů, které se následně mohou vyvinout a optimalizovat. Investovat by se mělo především do rozvoje relevantních pohledů na to, jak se bude tento trend vyvíjet – jak pro dopravní průmysl, tak pro podniky závislé na dopravě.

2. Digitální lidé se stávají méně robotickými

Digitální lidé se stále víc a víc podobají skutečným lidem. Jsou snadno dostupní a mají schopnost komunikovat přes obrazovku a vyřídit problém založený na službách nebo zákaznickém servisu. S integrací softwaru pro digitální lidi s nástroji pro zpracování přirozeného jazyka a robotickou automatizaci procesů se digitální lidé budou častěji podílet na pracovních postupech stále většího počtu procesů. Mohou potenciálně převzít roli v jakékoliv oblasti interakce s lidmi – návštěva lékaře, konzultace s daňovým účetním, sledování zpráv, aj.

Tato technologie by měla být prospěšná napříč celým pracovním trhem. Kupříkladu v poradenství by se měli zaměřit na vypracování přístupů, které mohou být ku prospěchu jejich klientům při využívání digitální lidské pracovní síly. A v takové oblasti poskytování služeb – zejména v rámci outsourcingu podnikových procesů – by měla být vypracována strategie nasazení digitálních lidí v rámci vlastního poskytování služeb.

3. Decentralizované autonomní organizace využívají blockchain

Decentralizovaná autonomní organizace (DAO) je digitální entita běžící na blockchainu, poskytující bezpečnou digitální účetní knihu pro sledování komunikace, jenž může vstupovat do obchodních interakcí s jinými DAO, ale i s digitálními či lidskými agenty a korporacemi bez konvenčního lidského řízení. DAO bude svým vlivem narušovat možnosti pracovníků zpeněžit práci ve stylu open-source, což je v současné době často obtížné. Navíc nebude nabízet zaměstnancům možnost vlastního hlasu a volby kariéry a zároveň bude měnit náš zavedený způsob řízení podniku a strukturu komunikace.

Tato myšlenka by měla být důsledněji prozkoumána, protože má potenciál rozvíjet se a narušovat běžný provoz neobvykle rychle – vzhledem ke své virální povaze. Měly by se také analyzovat základní příčiny problémů, jejichž řešením jsou DAO, a to nespokojenost a rozčarování mnoha zaměstnanců s povahou stávajících organizačních modelů. A konečně by měli vyhodnotit potenciál modelu poskytování služeb založeného na DAO, který by mohl sousedit se současnými přístupy.

4. Bezdrátové nabíjení elektromobilů

Přechod na elektrická vozidla je již řadu let na vzestupu a v současné době tvoří přibližně 4,6 % všech nových vozidel na světě. Nedostatek snadných a účinných možností dobíjení zůstává hlavní překážkou v jejich zavádění. Bezdrátové dobíjení by mohlo pomoci to urychlit, jelikož nabízí dobíjení v reálném čase a navíc za jízdy, kdy elektromobily čerpají energii ze silnice nebo z jiných více nabitých automobilů. Z toho eventuálně vyplývají nepřímé účinky jako větší softwarová vybavenost aut nebo výzvy k vytvoření „chytrých“ silnic, které budou během jízdy komunikovat s elektromobilem.

Automobilový průmysl by se měl snažit rozvíjet schopnosti, které klientům pomohou zařadit technologie bezdrátového nabíjení elektromobilů do vývojových plánů. Pochopení klíčových oblastí jako je bezdrátové nabíjení vytvoří příležitosti z hlediska konkurenční výhody díky sladění myšlenkového vedení portfolia služeb.

5. Grafen zastiňuje křemík ve výpočetní technice

Forma uhlíku potenciálně použitelná jako polovodič v elektronických zařízeních, neboli grafen, nabízí lepší ceny a výkonnostní možnosti než tradiční polovodičové materiály. Grafen je supertenká forma uhlíku velice podobná grafitu, a kromě toho, že jde o jeden z nejpevnějších známých materiálů na světě, který velmi účinně vede teplo a elektřinu, mohlo by jít i o řešení rychlejší a výkonnější výpočetní a elektronické technologie. Převratný význam bude mít především v metodice získávání, v nástrojích pro výrobu čipů, v rozšíření celosvětového konkurenčního prostředí a v neposlední řadě také geopolitické dopady.

Grafen by mohl prodloužit Moorův zákon o exponenciálním růstu výpočetního výkonu obvodů v elektronice, podle kterého se počet tranzistorů v hustém integrovaném obvodu zdvojnásobuje přibližně každé dva roky. Ostatní materiály při výrobě čipů dosáhly svých limitů, což by mohlo ohrozit význam Moorova zákona. Lidé by se tedy měli snažit porozumět pravděpodobnému budoucímu vývoji grafenu v rámci polovodičové technologie.

6. Technologie na jedno použití

V oblasti IT se rychle objevuje model složitelnosti a jednorázovosti, což umožňuje vyměňovat technologie dle libosti k urychlení technologické inovace a uspokojení poptávky uživatelů. Disponibilní technologie jsou narušením všech technologií, ale vzhledem k poptávce zákazníků jsou nevyhnutelné. Narušení bude mít dopad na každého poskytovatele technologií, který chce prodávat produkty a služby dlouhodobě, a také na obchodní modely pro komplexní technologie, které generují poplatky za údržbu.

V obecné rovině by se měly přehodnotit vývojové metodiky a základní architektonické volby, které jsou při vytváření produktů a služeb prováděny. Ve firmách se vytvářejí architektonické referenční modely, které usnadňují výměnu a nahrazení komponentu mezi různými technologiemi, jež posléze vedou dané firmy k pochopení rizik a omezení dlouhodobých strategických sázek, které závisí na konkrétních technologiích.