Na pracovním trhu probíhají největší změny v oblasti informačních technologií. Přelomové technologické inovace se dostávají do popředí a firmy cílí na přechod z analogového světa do digitálního. Globální průzkum ManpowerGroup IT World of Work 2023 Outlook přináší sedm hlavních globálních trendů, které budou mít největší vliv na oblast IT a její pracovní sílu. Přestože mnoho z těchto trendů zahrnuje zvýšenou digitalizaci, tak mezi klíčové hybatele IT průmyslu budou stále patřit talentovaní zaměstnanci.

V následujících několika článcích si všechny tyto trendy představíme a pokusíme se odpovědět na tři důležité otázky:

💡 Jaké technologie budou mít největší vliv na budoucnost IT průmyslu?
💡 Jak mohou následující trendy potenciálně ovlivnit pracovní sílu v oblasti informačních technologií?
💡 Jak a kde budou zaměstnavatelé hledat zaměstnance, kteří jejich společnostem pomůžou v nastupující digitalizaci a inovaci?

Trend #1 Digital Killed the Analog Star

Společnosti dělají vše pro digitální transformaci a hojně do ní investují. Ke snadnějšímu přechodu do digitálního světa probíhají ve firmách náročné projekty k lepší virtualizaci a digitalizaci pracovních úkolů a postupů. Konečné výsledky se pomocí digitalizace zkrátí, stejně tak jako vývojové cykly finálního produktu a služeb.

Tři nejviditelnější procesy digitalizace

Vzestup digitálních dvojčat

70 % vedoucích pracovníků velkých firem zkoumá možnosti vytvoření digitálních dvojčat. Jedná se o digitální model skutečného objektu, procesu nebo systému, který může být použit pro simulaci, predikci a optimalizaci v reálném čase. Digitální dvojče se obvykle vytváří pomocí senzorů a datových toků z fyzického objektu a poté se používá k vytvoření virtuálního modelu, který se může chovat stejně jako skutečný objekt.

Digitální dvojče může být použito pro různé účely, jako je monitorování výkonu a provádění diagnostiky skutečného objektu, simulace různých scénářů a optimalizace provozu. Tento koncept se často používá v průmyslových odvětvích, jako je například automobilový průmysl, kde se digitální dvojče používá k vývoji a testování nových vozidel. Odhaduje se, že díky těmto dvojčatům hodnota trhu do roku 2026 vzroste na 48 bilionů dolarů.

Metaverse se blíží

Technologie metaverzu (rozšířená realita, virtuální realita, technologie pro spolupráci na pracovišti) by do roku 2030 mohly dosáhnout více jak 700 milionů uživatelů a jejich hodnota by mohla vzrůst až na téměř 2 biliony dolarů.

Software as a service pokračuje v růstu

Software as a service pokračuje v růstu a do roku 2023 by měl narůst do hodnoty mezi 3 a 10 biliony dolarů.

Dopady na trh práce:

📈 Zvýšená poptávka po už tak nedostatkových kvalifikovaných IT talentech a skillsetu.
📈 Potřeba pravidelného zvyšování kvalifikace kvůli stále se zrychlující digitální transformaci.
📈 Aby zaměstnanci mohli plně využít nové pracovní příležitosti, měli by se zaměřit na rekvalifikaci.

Ke stažení

Brožura