V předchozích článcích jsme podrobněji zkoumali zapojení umělé inteligence či virtuální reality v technologickém světě a IT. Umělá inteligence se rozšiřuje díky zpracování přirozeného jazyka a strojového učení, a díky ní jsme schopni provádět daleko složitější technologické úkoly. Odhaduje se, že síť 5G v budoucnu přinese revoluci do způsobu našeho života a práce.

Je třeba být neustále v obraze s novými nastupujícími technologiemi. Tento článek nabídne další technologické trendy, které by lidé s úmyslem pracovat v oboru IT a technologií měli v tomto a následujícím roce sledovat.

Výpočetní technika

V digitální éře hraje výpočetní technika klíčovou roli, jelikož prakticky veškeré zařízení a přístroje jsou dnes vybaveny počítačovými systémy. To otevírá široký prostor pro budoucí růst a rozvoj, zejména v oblasti posilování výkonnosti výpočetní infrastruktury, na které se momentálně intenzivně pracuje. Zároveň se nacházíme v éře 5G sítě a již brzy bude na pořadu dne i 6G síť s větším výkonem. Výpočetní výkon generuje více technických pracovních míst v oboru, ale k jejich úspěšnému získání by uchazeči potřebovali mimo jiné i určitou specializovanou kvalifikaci.

Od datové vědy až po robotiku či IT management – tento obor bude pohánět signifikantní procento zaměstnanosti v každé zemi. Čím více výpočetní techniky budou naše zařízení potřebovat, tím více bude vzrůstat poptávka po technicích, IT týmech a manažerech.

Chytřejší zařízení

Umělá inteligence hraje zásadní roli v tom, že se náš svět stává chytřejším a plynulejším. Nejenže simuluje člověka, ale dělá také něco navíc – usnadňuje a zjednodušuje život. Chytřejší zařízení jako jsou domácí roboti, kuchyňské spotřebiče, pracovní zařízení tu budou i nadále, jelikož datoví vědci pracují na jejich spolupráci s umělou inteligencí. Každá práce totiž potřebuje chytré softwarové aplikace se snadnějším pracovním výkonem. Mezi pracovní pozice, které najdou největší uplatnění v tomto specifickém trendu, patří IT manažeři, datoví vědci nebo inženýři automatizace.

Datafikace

Datafikace jednoduše znamená přeměnu dění v našem životě na zařízení nebo software poháněný daty. Je to modifikace lidských prací a úkolů do podoby technologie poháněné daty. Od našich chytrých telefonů, průmyslových strojů a kancelářských aplikací až po spotřebiče poháněné umělou inteligencí – vše je závislé na datech. Datafikace vede k většímu uplatnění IT odborníků, datových vědců, inženýrů, techniků a mnoha dalších. Kdokoliv, kdo má dobré znalosti technologie, si může udělat certifikaci ve specializacích s daty a najít si v této oblasti práci například jako inženýr robotiky, IT architekt nebo obchodní analytik.

3D tisk

Klíčovým trendem v oblasti inovací a technologií je 3D tisk, který se používá k výrobě prototypů. Tato technologie má dopad zejména na biomedicínské a průmyslové odvětví. Pro společnosti operující v oblasti datového a zdravotnického průmyslu, které vyžadují 3D tisk pro výrobu svých produktů, jsou dostupná pracovní místa, která jsou výborně ohodnocená a uznávaná na mezinárodní úrovni.

Pro tyto pozice jsou klíčové silné dovednosti v oblasti umělé inteligence, strojového učení, modelování a samozřejmě 3D tisku. Vzhledem k tomu, že se jedná o specializovanou oblast, jsou i pracovní nabídky velmi specializované, zahrnující role jako inženýr pro 3D tisk, odborník na umělou inteligenci nebo instruktor v oblasti robotiky.

Genomika

Představte si technologii, která dokáže studovat vaši DNA a využít ji ke zlepšení vašeho zdraví, pomoci vám v boji s nemocemi. Genomika je přesně taková technologie, která zkoumá složení genů, DNA a dále jejich mapování a strukturu. Může pomoci kvantifikovat vaše geny a vést k nalezení nemocí nebo případných problémů, které se až v pozdějších letech můžou změnit v trvalé zdravotní příkoří.

V genomice se dá nalézt mnoho technických i netechnických pracovních pozic. Technická oblast zaměstnání se týká navrhování, analýzy a diagnostiky, zatímco netechnická se zabývá vyšší úrovní výzkumu a teoretické analýzy. Mezi klíčové pozice patří analytik bioinformatiky, analytik výzkumu genomu nebo inženýr genetiky.

Nová energetická řešení

S ohledem na ochranu životního prostředí a udržitelnou energetiku se naše planeta stává ekologičtějším a zelenějším místem. To se projevuje v rostoucím počtu elektromobilů a vozidel na baterie, stejně jako využívání ekologičtějších energetických řešení v domácnostech, například využití solárních panelů a jiných obnovitelných zdrojů energie. S průběhem času si lidé stále více uvědomují vliv své uhlíkové stopy a jiných druhů odpadů, a proto aktivně usilují o jejich efektivnější redukci nebo přechod na obnovitelné zdroje energie.

Tato oblast alternativních energií také podporuje kariéry související s ochranou životního prostředí. Pracovní pozice se víceméně orientují na sběr dat, ale zohledňují i přírodovědné zaměření a společenskovědní kvalifikaci. Můžeme zde najít třeba specialistu na energie (ať už solární, tepelnou nebo vodní), projektanta solárních elektráren nebo specialistu na biotechnologii.