Posledních několik let bylo pro vývoj technologií přelomových. V tomto oboru se objevily desítky nových směrů, které otevřely široké obzory nadšencům po celém světě. Ať už má člověk chuť stát se inženýrem umělé inteligence, datovým analytikem, odborníkem přes kybernetickou bezpečnost nebo cloudovým inženýrem, příležitosti čekají na každého, kdo je ochoten přijmout neustále se měnící technologické prostředí.

FinTech společnost Merehead, která poskytuje širokou škálu služeb v oblasti vývoje IT a blockchainu, zveřejnila na svém webu článek, ve kterém predikuje nejžádanější IT pozice pro rok 2024. Pokud tedy hledáte nejlepší IT profese pro začátečníky žádané v následujícím roce, jste na správném místě.

Inženýr umělé inteligence/Artificial Intelligence Engineer

Inženýři v oblasti umělé inteligence jsou lidé, kteří využívají techniky AI a strojového učení k vývoji aplikací a systémů, které mohou organizacím pomoci s procesy jako zvyšování efektivity a zisků, nebo snižování nákladů. Odborníci v tomto oboru vyvíjejí strategie AI a identifikují problémy, které je třeba s jejich pomocí řešit. Jsou zodpovědní za budování infrastruktury pro vývoj a výrobu AI a jejich následnou implementaci.

Mezi klíčové pracovní úkony bude patřit sběr a příprava dat, vyhodnocení a validace modelů či následné nasazení a integrace zjištěných výsledků. Tato pracovní pozice bude v následujícím roce patřit k těm nejvýznamnějším profesím v oblasti IT vzhledem k vysokému tempu vývoje umělé inteligence. Na našem webu například nabízíme pozici Applications Technical Lead v Plzni, kde najdete podobné uplatnění.

IoT inženýr/IoT Engineer

Internet věcí (IoT) je síť fyzických zařízení, která si mohou navzájem předávat data bez lidského zásahu. Hlavním cílem internetu věcí je vytvořit samoreplikující se zařízení, která mohou komunikovat mezi sebou a uživateli v reálném čase. Inženýr internetu věcí bude taktéž patřit mezi nejžádanější profese v roce 2024. Mezi jejich povinnosti patří správa a propojování zařízení, práce se senzory a aktualizace softwaru, aby byla technologie stále aktuální.

Vývojáři IoT spolupracují s mnoha společnostmi zabývajícími se business intelligence, datovou vědou a síťovými technologiemi. Poskytují nejlepší řešení praktických problémů, které z jejich práce vyplývají. Mimo to jsou odborníky v oblastech jako návrh a správa uživatelského rozhraní, bezpečnost a ochrana soukromí zákazníků a vytváření sítí pro zajištění bezproblémové komunikace mezi různými zařízeními. U nás, pokud máte zájem, se můžete ucházet třeba o pozici v PHP vývoji – projekty orientované na backend, data a IoT.

Návrhář uživatelského rozhraní (UI) a UX/UI and UX Designer

Návrháři uživatelského rozhraní a UX zastávají v cyklu vývoje produktu klíčovou roli. Návrháři UX se ve své práci zaměřují na to, jaký zážitek uživatel z produktu získá. Jejich cílem je, aby byl produkt funkční, přístupný a příjemný.

UX se často používá pro digitální produkty, přesto ho však lze použít i pro jiné produkty. Mezi každodenní úkoly designéra UX patří třeba provádění průzkumu uživatelů za účelem zjištění cílů, potřeb či chování, vytváření uživatelských map k analýze způsobu interakce zákazníka s produktem nebo vytváření elektronických schémat a prototypů k určení podoby výsledného produktu.

Návrháři uživatelského rozhraní vytvářejí grafickou část mobilních aplikací, webových stránek a zařízení, což jsou prvky, se kterými uživatel přímo komunikuje. Na rozdíl od UX, který lze použít téměř pro jakýkoli produkt nebo službu, se termín UI používá výhradně pro digitální produkty. Návrhář uživatelského rozhraní se snaží, aby aplikace a webové stránky byly vizuálně přitažlivé a snadno ovladatelné.

Datový vědec/Data Scientist

Další z pozic, o které bude největší zájem, protože práce v oboru IT a technologií je jeden velký sběr dat a jejich následná analýza. Datový vědec identifikuje otázky, které si jeho tým potřebuje položit, a vymýšlí, jak na ně pomocí dat odpovědět. Často vyvíjejí prediktivní modely pro teoretické výpočty a prognózy.

Mezi jednotlivé úkoly datového vědce patří hledání vzorců a trendů v datových souborech s cílem odhalit hluboké poznatky, vytváření algoritmů a datových modelů pro předpovídání výsledků, aplikování metody strojového učení ke zlepšení kvality dat nebo nasazování nástrojů pro analýzu dat jako je Python, R, SAS nebo SQL.

Cloudový inženýr/Cloud Engineer

Inženýři pro cloud jsou velmi žádaní vzhledem k rostoucí popularitě cloud computingu, což je proces poskytování výpočetních služeb jako jsou servery, úložiště, databáze nebo analýzy prostřednictvím internetu. Svým uživatelům poskytuje přístup na vyžádání bez potřeby místní infrastruktury nebo hardwaru.

Cloudový inženýr spolupracuje se zákazníky, aby porozuměl jejich potřebám, a poté vytváří řešení na míru, která pomáhají zlepšit jejich obchodní činnost. Inženýři musí mít dobré technické dovednosti, zkušenosti s řízením projektů a se službami zákazníkům. S touto prací je spojeno mnoho rolí, odpovědností a směrů jako např. hardwarové, softwarové, síťové a bezpečnostní komponenty cloud computingu, technické aspekty budování a údržby cloudové infrastruktury nebo budování aplikací na cloudové platformě.

Analytik kybernetické bezpečnosti/Cybersecurity Analyst

Zaměstnance v tomto oboru chrání počítačové sítě před kybernetickými útoky a neoprávněným přístupem. Za tímto účelem se snaží předvídat hrozby, bránit se jim a reagovat na narušení bezpečnosti, když k němu dojde. V současnosti se analýza kybernetické bezpečnosti považuje za jednu z nejvyhledávanějších pracovních pozic v oblasti IT, protože společnosti stále častěji čelí podvodům a nepředvídaným hackerským útokům.

Úkoly analytika se v jednotlivých společnostech liší, avšak mezi obecné povinnosti bezpochyby patří sledování síťového provozu z hlediska bezpečnostních incidentů a událostí, vyšetřování daných incidentů či instalace a provoz firewallů, šifrovacího softwaru a dalšího bezpečnostního opatření.