Stále více zaměstnavatelů se snaží nedostatek IT specialistů na trhu řešit za pomoci kandidátů z východu. V Rusku končí mladí lidé úspěšně studium mnohdy už v jednadvaceti. Mají tak před svými vrstevníky ze západnějších částí Evropy náskok. Více se dozvíte v rozhovoru s Michaelou Kotýnkovou.

Jaká je kvalita uchazečů v oborech IT z Ruska, Ukrajiny, Běloruska a dalších východních zemí?

Školský systém v Rusku se poměrně hodně liší od našeho českého. Již nároky na děti ze základních škol jsou vyšší než u nás a od toho se také odvíjí navazující studium na středních a vysokých školách. V Rusku se studuje vysoká škola standardně šest let, byť studenti začínají dříve než u nás.

Jsou tito lidé připraveni ke vstupu na pracovní trh, když jsou tak mladí?

Kvalitou jsou na velmi dobré úrovni, studenti se intenzivně věnují školním projektům a participují na reálných projektech pro různé firmy. Pokud tedy řádně ukončí studium v 21 letech, mohou mít ve věku dvaceti pěti let značný náskok v pracovním životě, na rozdíl od našich studentů. Velmi často se u nás setkávám s českými studenty, kteří studium VŠ ukončili předčasně, právě z důvodu neatraktivnosti studia, bez možnosti praktického zapojení na projektech a podobně, což je pravý opak obsahu studia ve východních zemí. Tento fakt si začíná uvědomovat stále více zaměstnavatelů, nejenom v Česku. Vzniklý enormní nedostatek IT specialistů se pokouší řešit otevřeností vůči kandidátům z východu. Jako poslední fakt vnímám i to, že z těchto zemí se IT oboru věnuje více žen než u nás.

Mají firmy zájem o uchazeče z těchto zemí?

Zaměstnání absolventů nebo kandidátů ze zemí mimo EU s sebou vždy nese určitou administrativní zátěž. Spousta firem na to není připravena, nemají interní specialisty, kteří by se věnovali a rozuměli vízové situaci kandidátů, proto se možná až zbytečně obávají neznalosti této problematiky. Radši se pak přiklánějí k zaměstnání kandidátů z EU, kteří mají volný vstup na náš pracovní trh bez vyřizování pobytových a pracovních povolení. Nicméně tak přicházejí o poměrně zajímavé množství kvalitních IT specialistů.

Mění se přístup zaměstnavatelů?

Za posledních pár let se obzvláště vetší společnosti a korporace snaží být flexibilní, mají vlastní interní týmy, které se věnují vízové problematice zaměstnanců, případně využívají služeb externích Visa koordinátorů a mohou si tak dovolit nabírat kandidáty z Ruska, Běloruska a podobně.

Originální rozhovor vznikl ve spolupráci s portálem idnes.cz.

Profil Kotynkova

Michaela Kotýnková

Senior IT Recruiter, Experis