Technologický vývoj je jednou z hlavních příčin zvyšování požadavků na rekvalifikaci a vzdělávání ve společnostech. Nárůst významu umělé inteligence a virtuální reality má stále větší dopad na oblast školení zaměstnanců. Využití těchto nových technologických trendů může vést ke zdokonalení dovedností a zvýšení motivace. Manpower IT Tech Talent Outlook zjistil, že 46 % oslovených zaměstnanců z celého světa považuje školení ve virtuální realitě za vhodný a atraktivní způsob rozvoje svých schopností.

Jak to funguje

Zahrnutí umělé inteligence do virtuální reality je přirozeným a logickým krokem v rámci rozvíjející se digitalizace. Virtuální realita vytváří plně pohlcující prostředí, do kterého uživatel vstupuje. Tradiční VR systémy zahrnují headset, který umožňuje uživateli prozkoumávat a interagovat s virtuálním světem pomocí svého avatara. Tyto headsety poskytují zvukovou, vizuální a v některých případech i hmatovou zpětnou vazbu.

Dvě kategorie VR

Projekční virtuální realita

Tento koncept zahrnuje trojrozměrné 3D virtuální modely promítané do místnosti, které lze vnímat z různých perspektiv.

Desktop virtuální realita

Nn počítačové obrazovce se zobrazuje prostředí, které lze vnímat ve stereoskopickém efektu (prostorové vidění vyvolané dvourozměrnou 2D předlohou) díky použití speciálních brýlí.

Výhody školení ve virtuální realitě

Velkou výhodou VR je ta, že dokáže zajistit absolutní pozornost uživatele, který plní úkoly ve virtuálním simulátoru zcela přirozeně a podvědomě, aniž by podléhal stresu nebo nátlaku. Uživatel si je schopný zapamatovat více informací a dokončit více práce. Program virtuální reality navíc dokáže sledovat chování uživatele a analyzovat jeho silné a slabé stránky, podle nichž je do budoucna schopen upravit své modelové tréninkové lekce. Tyto možnosti jsou hlavními podněty pro zaměstnavatele, kteří školení ve virtuální realitě nepovažují pouze za novou módní vlnu, ale vidí v nich i atraktivní příležitost k získání konkurenčního náskoku v porovnání s jinými firmami.

Školení zdravotníků pomocí VR

V České republice vznikl pilotní projekt s názvem Virtuální realita v BOZP Výzkumného ústavu bezpečnosti práce pod patronací Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, ve spolupráci s XR Institute. Cílem tohoto výzkumného experimentu bylo zvýšit a zefektivnit odborné vzdělávání v oblasti BOZP u pracovníků zaměstnaných ve zdravotnických, sociálních a podobných službách prostřednictvím virtuální reality.

Projekt stále aktivně pokračuje a klade důraz především na vzdělávání v oblasti zdravotnictví. Dle zveřejněných výsledků Fakultní nemocnice Plzeň se využití virtuální reality v této oblasti zaměřilo na následující aspekty:
➡️ trénink správného užívání ochranných prostředků k prevenci proti Covidu-19
➡️ trénink v bezpečném zacházení a správné manipulaci s ostrými předměty

Výše zmíněné činnosti jsou ideální pro využití virtuální reality, jelikož umožňují účastníkům školení získat reálnou zkušenost prostřednictvím pohybu v simulovaném prostředí, což usnadňuje lepší osvojení nabytých znalostí v realitě. Praktické tréninky v reálném světě mohou být mnohem nebezpečnější, neboť by mohly vést k vážným zraněním nebo jiným tragickým událostem. Toto riziko je naopak minimalizováno ve virtuální realitě, kde si zaměstnanci mohou nejprve osvojit dovednosti a následně je aplikovat bez zvýšených obtíží.

Školení policistů pomocí VR

Dalším příkladem je snaha Policie České republiky, v rámci Programu ÉTA, který je podporován Technologickou agenturou ČR. Tato organizace využívá virtuální realitu k posílení dovedností policistů v situacích emocionálně a psychicky náročných, jako jsou oznámení o úmrtí blízkým nebo komunikace s oběťmi závažných trestných činů.

V rámci virtuální reality je policista konfrontován s emocionálně náročnou situací, kdy má za úkol předat oznámení o úmrtí blízké osobě. Virtuální postava, vytvořená na základě reálného herce, který poskytuje zpětnou vazbu a reaguje podle skutečných emocí a reakcí lidí. Policista by se měl řídit naučenými pokyny a principy. Celou režii tohoto virtuálního školení má na starosti lektor, který na základě reakcí policisty řídí další průběh celého školení.

Důvodem implementování virtuální reality do školení byly limity stávajícího výcviku, se kterými se potýkali školící se policisté. Hlavní autorka a řešitelka výzkumného projektu Eliška Procházková, vysvětlila takto: „Měla jsem možnost vidět ukázku výcviku české a nizozemské policie a všude se objevovaly stejné problémy – policisté se navzájem znají, což je při hraní rolí mnohdy rozptylující nebo to v nich samotných vyvolává stud. Potřebné dovednosti si proto policisté osvojují až tzv. za pochodu, což přináší větší míru stresu a negativně to ovlivňuje duševní zdraví. To jsou důvody, proč tradiční výcvik v učebnách pomocí modelových situací není ideální.“

Školení ve virtuální realitě je v České republice stále více využíváno a obvykle nachází pozitivní ohlasy. Zaměstnanci ocení skutečnost, že si z těchto školení odnášejí konkrétní užitečné dovednosti a klíčové informace, které dokáží v práci zužitkovat. Směřování budoucnosti v oblasti školení se zdá být jasná.