Téma předešlého článku se zaměřilo na nábor zaměstnanců s herními dovednostmi a na popularizaci současného trendu – gamifikace. V minulosti byly hry považovány za oddechovou záležitost, avšak v současné době se jedná o učiněný a jednoznačný business. Vysoká poptávka po zkušených a schopných talentech v odvětví, kterému se říká profesionální gaming, nebo chcete-li esport, je toho důkazem.

Nový pracovní ekosystém

Esport, v podstatě s malými odchylkami, nespadá zcela mimo standardy ostatních odvětví na pracovním trhu. Nicméně vyniká zvláštním uspořádáním pracovních pozic a vzájemnými vztahy mezi nimi. Kde jinde, než v profesionálním světě her byste našli tým, jehož složení zahrnuje nejen samotné hráče, ale také celou řadu dalších klíčových pozic, jež se navzájem prolínají. Zde tkví jeden z rozdílů.

Dynamické týmy v esportovním prostředí

Esportový tým je jako složitý mechanismus, ve kterém se jednotlivé role vzájemně doplňují. To však není vše. Nesmíme opomenout významné zúčastněné strany, známé jako zainteresované subjekty (stakeholdeři). Je nezbytné mít na paměti jejich zájmy a vlivy, neboť mají vliv na celkové dění. Když pak tento komplexní systém splyne s mediálním světem, vzniká zcela originální pracovní ekosystém. Tento ekosystém pak formuje povahu pracovních pozic jak uvnitř herního, tak i v přilehlých oblastech. Podstata esportu je tedy víc než jen soutěžení v digitálním prostoru. Je to dynamický model, ve kterém se profesionální hráči stávají jen jedním prvkem z mnoha.

Pracovní trh gamingu

Úspěšnou, populární a kompetitivní hru dělá především její zapojení v profesionálních turnajích. Jedny z těch největších se konají pod záštitou organizace ESL (Electronic Sports League), a to celosvětově a několikrát do roka. Organizace a zajištění hladkého průběhu takové události vyžaduje nespočet talentů na nejrůznějších pracovních pozicích. Zapotřebí jsou kameramani, režiséři, editoři, producenti, aj.

Má to ovšem háček – tito pracovníci musí skvěle zvládat nejen své řemeslo, ale také se etablovat v herním světě. V praxi to znamená, že se daný kameraman, který snímá průběh turnaje hry, musí orientovat a rozumět hře, kterou natáčí. Musí očekávat, jak se hráči v pár okamžicích zachovají čistě na základě dosavadního herního postupu.
V době dnešního online světa je taková práce o to víc důležitá, protože se každý turnaj přenáší na veškeré dostupné platformy, z nichž tou zdaleka největší je YouTube.

Vliv sponzorů a reklama

Dalším důležitým přínosem v tomto odvětví jsou sponzoři a odborníci na komunikaci. Ať už se jedná o energetické nápoje, sladkosti, mediální domy nebo technická média, reklama a dosah na sociálních médiích je pro takovéto turnaje stejně klíčová jako pro Mistrovství světa ve fotbale nebo hokeji. Na základě podpory od sponzorů vznikají profesionální herní týmy, v nichž kromě hráčů najdeme také manažery, trenéry nebo dokonce fyzioterapeuty. Svět profesionálního gamingu se těší stále větší popularitě, což se odráží i na vstupu zvučnějších jmen coby sponzorů turnajů či jednotlivých týmů – automobilky BMW, Lamborghini, McLaren; filmové studio Lionsgate nebo třeba společnost Intel či americké letectvo.

Esport se v mnohém podobá klasickému sportu, alespoň co se týká přenosu turnajů svému publiku. Stejně jako ve fotbale nebo v hokeji, má i esport své komentátory a ostatní přidružené pracovní pozice. Ti zajišťují vysílání a streamování. Jedná se však o daleko časově náročnější profesi, protože turnaje profesionálního gamingu bývají mnohem delší než klasický hokejový nebo fotbalový zápas. Nejdominantnější platformou pro vysílání turnajů je Twitch, kde se přenáší velké množství turnajů a díky vzájemné spolupráci profesionálních organizátorů turnajů s amatérskými streamery mají turnaje daleko větší dosah mezi sledujícími. Tato kooperace je také dalším výrazným milníkem v transformaci běžné pracovní pozice, jako je sportovní komentátor.

Profesionální hráč

Samotnou kapitolou jsou profesionální (ale i amatérští) hráči, na kterých to všechno stojí. Amatéři jsou totiž majoritní složkou jakéhokoliv turnaje, čímž se řadí mezi klíčové prvky celého odvětví, jelikož úspěch a status kvalitního turnaje určuje počet zúčastněných lidí. Navíc se dané hře věnují skutečně jen pro zábavu, oddech a relaxaci. Naopak u profesionálních hráčů je vnímána fyzická a psychická náročnost jejich životního stylu a současně i tlak, který je na ně neustále vytvářen vlastním týmem nebo sponzory. Díky velké soutěživosti a boji o pozici na výsluní se uvnitř týmů často tvoří obrovská nevraživost a nepřátelské prostředí mezi spoluhráči.

Teoretický trénink i praxe

Profi hráči musí kvůli této práci obětovat jejich veškerý volný čas, jelikož trénují několik hodin denně. Trénink se skládá povětšinou z teoretické, kde se zkoumají herní zkušenosti, mentální příprava a rozbor her protivníků, a praktické části, která se zaměřuje na vlastní individuální chyby ve hře nebo nácvik jednotlivých dovedností podle své role v týmu. Dále probíhají společné tréninky, kde se pilují herní situace a vzájemná kompatibilita. Profesionální gamer by měl několikrát týdně chodit cvičit či běhat, aby vybalancoval toto sedavé zaměstnání. Řeší se i jídelníček, ve kterém se nachází pouze ty potraviny, které jsou zdravé, hodnotné a neškodí tělu. Hráči mají své mentální kouče, aby se vyrovnali s drtivým tlakem, kterému jsou v tomto světě podrobeni.

Svět profesionální gamingu není jen o nekonečném hraní her, je také o tvrdém tréninku a poctivé přípravě, které musí gamer do svého života zakomponovat. Zároveň se jedná o doposud celkem neprobádané území a odvětví, které otevírá nové možnosti na pracovním trhu pro zcela nové pozice. Uplatnění zde však najdou i ostatní pracovníci, kteří mají alespoň částečný zájem v počítačových hrách a jejich dalším vývoji.