Série 6 podcastů o digitální revoluci, která formuje nejen budoucnost trhu práce, ale i tu naši.

Představujeme šestidílný seriál vycházející z podcastů Tech 15, které vznikly na VivaTech v Paříži, největší evropské akci pro startupy a technologické firmy. Tématem čtvrtého dílu jsou možnosti řešení nedostatku talentů v oblasti kybernetické bezpečnosti. Poslechněte si rozhovor novinářky Emmy Crosby společně s Tomasem Chamorro-Premuzicem, ředitelem pro inovace ve společnosti ManpowerGroup, a Zeinou Zakhour, viceprezidentkou a globální ředitelkou pro technologie a digitální bezpečnost ve společnosti Atos. Firmy čelí velkým obtížím při obsazování pozic v oblasti kybernetické bezpečnosti. Kde mohou najít skryté talenty?

Spotify Logo    

Lidský faktor

S rostoucí frekvencí kybernetických útoků roste i poptávka po odborných znalostech v oblasti Cyber Security. V odvětví kybernetické bezpečnosti jsou volné neuvěřitelné 3 miliony pracovních míst. Toto číslo stále roste úměrně s objemem dat, která vytváříme, a také úměrně se složitostí kybernetických bezpečnostních hrozeb. Ty mohou zahrnovat nový spyware, nové útoky, nové hackery, kteří vyvíjejí nové hrozby a nástroje, které mají v zásadě rozložit systémy. „Zásadní roli hraje ale také lidská chyba. Mnoho chyb nebo problémů, které vznikají, nesouvisí s technologií nebo samotnými systémy, ale s lidským chováním. Pochopení psychologických aspektů je pro prevenci kybernetických hrozeb důležité,“ komentuje Tomas Chamorro-Premuzic. Toto riziko mohou společnosti významně snižovat prostřednictvím interní komunikace, školení lidí, firemní kultury a dobrého vedení. Nejde tedy jen o softwarové dovednosti či odborné znalosti, ale je to opravdu mnohem holističtější obor. A vyžaduje pochopení celé řady dalších oblastí, jako jsou aspekty právní, etické a psychologické. Pracovníci v oboru kybernetické bezpečnosti budou muset mít do budoucna mnohem širší znalosti a dovednosti, aby zvládli nejen technickou stránku věci, ale zejména oblast lidských chyb.

„Zásadní roli hraje ale také lidská chyba. Mnoho chyb nebo problémů, které vznikají, nesouvisí s technologií nebo samotnými systémy, ale s lidským chováním. Pochopení psychologických aspektů je pro prevenci kybernetických hrozeb důležité,“

Tomas Chamorro-Premuzic, Ředitel pro inovace ManpowerGroup

Nedostatek talentů v Cyber Security

Zásadní příčinou nedostatku talentů v této oblasti je požadavek neustálého vzdělávání. Svět kybernetické bezpečnosti se nepřetržitě mění, přicházejí stále nové a nové výzvy, míra potřebných dovedností se exponenciálně zvyšuje. Firmy by si proto měly vytvořit specifické plány pro získávání talentů, jako například programy rekvalifikace a zvyšování kvalifikace, které umožní interně rozvíjet potřebný počet zaměstnanců. A samozřejmě také využívat externí dodavatele a společnosti, které pomohou problém nedostatku odborníků vyřešit.

Jako důvod, proč poptávka po odborných znalostech v oblasti kybernetické bezpečnosti neustále stoupá, vidí Zeina Zakhour nerealistická očekávání firem. A současně převládající trend náboru na základě hledání lidí s vysokou kvalifikací v podobě vzdělání a diplomů, zkušeností v oblasti kybernetické bezpečnosti plus dalších specifických dovedností. Hlavní je toto změnit a nabírat lidi s otevřenou myslí a chutí se vzdělávat a posouvat. Problémem je i to, že studijních oborů kybernetické bezpečnosti je málo, a tudíž i vystudovaných lidí v oboru je málo. „A podle mě také nemáme dostatek učebních programů, nemáme dost univerzit, které by se zaměřovaly na přípravu nové generace odborníků na kybernetickou bezpečnost, a proto to organizace dělají samy,“ shrnuje Zakhour. Dalším problémem je, že ani samy firmy se přesně nereprezentují, tedy nespecifikují, koho vlastně na konkrétní pozici hledají. Oblast je totiž hodně široká a nabízí spoustu variant různého uplatnění.

Diverzita

Paradoxem je, že i když se obor Cyber Security potýká s tak vysokým číslem neobsazených pozic, ale stále nevyužívá rozmanitosti lidského potenciálu, který se nabízí, např. ženy. A opět za tímto stavem stojí nedostatečná informovanost, co se pod prací v rámci kybernetické bezpečnosti vlastně skrývá. Přitom celý obor musí být vysoce kreativní, a jednou z cest ke kreativitě je právě rozmanitost pracovníků, ať již dle genderu, národnosti apod. „Ve společnosti ATOS jsme se na diverzitu jednoznačně zaměřili. Podepsali jsme například závazek parity, což je pro nás velmi důležité. Mám-li volné pracovní místo ve svém týmu, chci, aby mi náboráři poslali stejný počet životopisů mužů a žen. Další věc, kterou děláme, je, že nenabíráme pouze IT odborníky. Máme celou řadu lidí z oblasti cestovního ruchu nebo dalších oblastí, kteří mají zájem o kybernetickou bezpečnost a kteří v tomto oboru dokázali uspět,“ popisuje Zeina Zakhour situaci ve společnosti.

Důležitost soft skills v Cyber Security

A samozřejmě velkou roli hrají i měkké dovednosti, na které by se měly nábory nemalou měrou také zaměřit. Technické dovednosti jsou samozřejmě nutné, ale v tomto odvětví hraje velkou roli i předvídání hrozeb, tedy rozumět aktérům, které tyto hrozby vytvářejí. Odborníci musí být schopni pochopit způsob myšlení protivníka, jaké hrozbě čelí a připravit se na ni. Dále jsou měkké dovednosti potřeba i v obhájení rozpočtu Cyber Security. Pokud se zaměstnanci např. před vedením firmy budou vyjadřovat jen pomocí technického jazyka, tak jim nejspíše nebudou úplně rozumět, a tudíž si těžko nákladnost procesu obhájí. Je potřeba umět velice dobře komunikovat a předávat informace ohledně toho, co firmě může hrozit.

Podpora a otevřenost

Výhledově se problém nedostatku talentů může vyřešit, když všichni spojí síly. Problém nedostatku vhodných uchazečů by se měl řešit na firemní i vzdělávací úrovni dohromady. Měli by se podporovat nejen absolventi, aby dále studovali tento obor, ale také univerzity, aby tento obor otevíraly. A samozřejmě je nutné si uvědomit, že ne vždy je nutný titul z tohoto konkrétního oboru. Uchazeči by se neměli bát oslovit firmy s tím, že chtějí změnit kariéru a tomuto odvětví se věnovat, a firmy by se neměly bát je přijmout a talent z nich udělat.

Pusťte si všechny díly podcastu a zjistěte, jak mohou technologie měnit svět práce a lidských zdrojů.