Uchazeči o zaměstnání, společně se zaměstnavateli, se shodují, že nové technologie jako je blockchain a umělá inteligence, mohou pomoci ověřit kvalifikaci kandidátů. Důkazy však naznačují, že k tomu, aby umělá inteligence zastávala veškerou práci, je potřeba ujít ještě velký kus cesty.

V současné době 76 % uchazečů souhlasí s používáním umělé inteligence v procesu náboru, ale téměř polovina (46 %) požaduje, aby jejich žádost posoudil člověk. A není divu. Nábor nových zaměstnanců se totiž stal oblíbeným teritoriem pro aplikace umělé inteligence v oblasti personalistiky. Zvláště od začátku pandemie Covidu-19 a následného období velké rezignace v roce 2022, se společnosti čím dál tím více obrací k nové řadě náborových softwarů řízených umělou inteligencí. Snahy o nalezení, najmutí a udržení kvalifikovaných pracovníků jsou nadále na vzestupu

Co je nábor pomocí AI a jaký je jeho účel?

Nábor pomocí AI znamená využívání softwaru s umělou inteligencí v náborových procesech. Tyto softwarové nástroje nabízejí řadu způsobů, jak automatizovat a zefektivnit proces náboru, což ve výsledku umožňuje odborníkům na získávání talentů a personalistům trávit méně času náročnými, opakujícími se a manuálními činnostmi. Více času naopak věnují tomu, kde proces získávání talentů vyžaduje lidský zásah. A to je právě na celém náboru pomocí AI klíčové – uchazeči o zaměstnání většinou nemají problém, když jejich přihlášky v prvním kole prozkoumá umělá inteligence a doporučí je dál. Jde jim především o to, aby finální rozhodnutí, které může ovlivnit celý jejich budoucí profesní život, měl člověk, jenž důkladně zhodnotí přednosti a slabiny daného uchazeče.

Nástroje pro nábor s umělou inteligencí umožňují firmám zlepšit postupy náboru tím, že dokáží identifikovat více kvalifikovaných kandidátů najednou. Mohou také zlepšit zkušenosti kandidátů tím, že jim pomohou usnadnit proces podávání žádostí o volné pracovní pozice nebo přímou komunikaci s danou firmou.

V mnoha případech mohou společnosti integrovat software pro nábor zaměstnanců s umělou inteligencí se svým stávajícím systémem pro sledování kandidátů.

Běžné využití AI při náboru zaměstnanců

Případů využití umělé inteligence v procesu náboru je celá řada, včetně automatizace procesů, hodnocení životopisů a dokumentů, přijímání a získávání kandidátů, aj. Konkrétněji může AI zefektivnit a zlepšit proces náboru zaměstnanců následujícím způsobem:

Automatizuje opakující se a časově náročné úlohy

Některé části náborového procesu se opakují, zabírají čas a nevyžadují nutně pozornost člověka, který by procesu přidal hodnotu – např. plánování pohovorů nebo hromadné procházení životopisů.

Zajištění automatizovaných komunikačních kanálů

Nástroje založené na umělé inteligenci jako jsou chatboti a komunikace prostřednictvím SMS umožňují uchazečům komunikovat přímo s náborovou společností.

Revize velkého množství dokumentů

Náborové nástroje s AI procházejí a ověřují velké množství dokumentů a dat, což je pro personalisty a náboráře často velmi časově náročné. Těmito dokumenty mohou být životopisy nebo identifikační či ověřovací doklady.

Pomocník pro hledání potenciálních kandidátů

Umělá inteligence lehce zvládne vyčerpávající a časově náročný úkol, najít a kvalifikovat potenciální kandidáty, kteří se o inzerované pracovní místo sami nepřihlásili.

Výhody využití AI při náboru

Mezi hlavní výhody umělé inteligence v celém náborovém procesu patří snížení pracovní zátěže, zlepšení procesů vyhledávání a náboru a menší pravděpodobnost předpojatosti.

Mezi další výhody může patřit:

👌 Rychlejší vyhledávání kandidátů pomocí skenování a třídění více zdrojů dat, díky čemuž umělá inteligence zrychlí a zpřesní proces vyhledávání.

👌 Díky inteligentním chatbotům a textovým zprávám mají uchazeči jednodušší a pohodlnější možnost komunikovat s firmami. To přispívá ke zlepšení jejich celkových zkušeností během náborového procesu.

👌 Větší kvalita vybraných zaměstnanců. Díky schopnosti pokrýt širší spektrum zdrojů kandidátů a rychleji identifikovat ty nejvhodnější pro danou pozici umožňuje umělá inteligence náborovým týmům získat ty nejlepší talenty na trhu – zvyšuje celkovou kvalitu nových zaměstnanců.

Proč AI nenahradí člověka?

Kandidáti se nemusejí obávat, že by nakonec o všem rozhodovala umělá inteligence. Firmy si dobře uvědomují, že lidský faktor bude vždy jednoznačně klíčovým aspektem náboru. Pro některé úkony jsou nadále potřeba náboroví manažeři a personalisté, jejichž práci může jen těžko nahradit nástroj s umělou inteligencí. Například je stále zapotřebí vést přijímací pohovor s uchazečem.

Mezi další důvody patří:

🤖 Chatboti nezvládají komplexní dotazy. Mnoho chatbotů i nástrojů s podobnými schopnostmi dokáže odpovídat pouze na jednoduché otázky. Chatbot totiž pracuje na základě rozhodovacího stromu – uživatel dostává odpověď na otázku z několika možných odpovědí. Někdy však dotaz neodpovídá kritériím. Na otázku poté musí odpovídat člověk.

🤖 Vhodní kandidáti mohou být přehlédnuti. Na základě kritérií a algoritmů AI používaných při vyhledávání kandidátů nebo při procházení velkého množství dat mohou být přehlédnuti vhodní kandidáti, kterých by si náborový manažer nebo personalista za normálních okolností všiml. Umělá inteligence nemusí vždy dokázat rozpoznat specifické kvality a kompenzační schopnosti uchazečů tak, jako by to dokázal člověk. Například některý uchazeč může mít jisté nedostatky v určitých oblastech, ale tyto nedostatky nadměrně kompenzuje svými vynikajícími schopnostmi v jiných klíčových oblastech.

🤖 V neposlední řadě se umělá inteligence může naučit předpojatosti. V závislosti na chování uživatelů se může AI potenciálně naučit uplatňovat lidské předsudky a na základě toho se rozhodovat.