Obavy, že člověka v práci nahradí počítač, stroj nebo robot rostou každým dnem díky stále větším zásahům nejnovějších technologií do našeho života. Umělá inteligence, strojové učení nebo virtuální realita mají čím dál tím větší slovo v oblasti IT a technologií, avšak žádným pracovním pozicím kvůli nim nehrozí zánik. Podle průzkumu ManpowerGroup Experis Tech Talent Outlook celosvětově věří 58 % zaměstnavatelů, že technologie umělé inteligence a virtuální reality vytvoří v jejich firmách více pracovních míst. V České republice se k této myšlence přiklání 54 % zaměstnavatelů. tyto technologie budou vytvářet nové, zajímavější pracovní příležitosti.

„Integrace umělé inteligence, strojového učení nebo virtuální reality rychle mění průmyslová odvětví a zvyšuje potřebu pracovní síly přizpůsobit se. Jsme svědky toho, že společnosti tyto nové technologie přijímají a mnohé z nich se snaží najmout nové zaměstnance nebo zvýšit kvalifikaci těm stálým, aby využily potenciální zvýšení produktivity. Firmy, které se snaží být napřed si jsou vědomy, že přijetí digitalizace a péče o své zaměstnance zvýší jejich připravenost uspět v této nové éře rychlého technologického pokroku.“

Ger Doyle, viceprezident Experis, ManpowerGroup

Hlavní náplň AI

Nejnovější modely umělé inteligence nebo jiných technologických inovací se zatím ani náznakem nijak výrazně neliší od toho, co jsme viděli u jejich dřívějších verzí. Lze velmi pravděpodobně očekávat, že generativní umělá inteligence bude automatizovat především úkoly a dovednosti v rámci dané pracovní činnosti než eliminovat celé pracovní pozice. Člověk by naopak měl z této pomoci těžit – zaměstnanec se zbaví veškerých všedních a nudných úkolů a svůj čas a pozornost tak zaměří na kreativnější a prospěšnější činnosti. „Nejedná se o souboj lidstvo versus stroje jako v Terminátorovi,“ říká s mírnou nadsázkou ředitel pro inovace společnosti ManpowerGroup Tomas Chamorro-Premuzic. „Místo toho jde o to, abychom se tyto nástroje naučili využít k rozšíření a vylepšení našich jedinečných lidských dovedností a vést život více zaměřený na člověka.“

Zvýšení produktivity, efektivity i kreativity

AI skutečně může v krátkodobém horizontu některé pracovní pozice ohrozit, ale v delším časovém horizontu jich mnohem více vytvoří, což potvrdilo již mnoho nezávislých expertůanalytiků. AI může zaměstnancům pomoci zvýšit efektivitu a produktivitu tím, že jim poskytne přístup k datům a informacím v reálném čase, což zvýší výkonnost a zlepší jejich rozhodovací schopnosti. Umělá inteligence může vytvářet nové pracovní příležitosti v kreativních a uměleckých odvětvích tím, že bude podporovat nové způsoby vyjadřování a kreativity, poněvadž sama o sobě může například vytvářet originální literární, hudební či výtvarná díla, což umělcům otevře dveře do doposud nepoznaných sfér daného umění.

Pomoc při kybernetických útocích

Velkým pomocníkem může být AI i při kybernetických útocích, k jejichž identifikaci a odvrácení může vytvářet nové pracovní příležitosti. Umělá inteligence rozpozná vzorce chování, které by mohly být známkou kybernetického útoku, a umožnit tak firmám podniknout proaktivní kroky k zastavení daného útoku. Odborníci na kybernetickou bezpečnost, kteří jsou vyškolení v používání technik umělé inteligence a strojového učení k ochraně před kybernetickými hrozbami, mohou díky tomu najít novou a zajímavější práci.

Další pracovní možnosti díky AI

Tím, že umělá inteligence umožňuje vývoj nových produktů a služeb, které byly dříve nedosažitelné nebo neproveditelné, může také vytvářet nová pracovní místa. AI může například vytvářet personalizované léčebné postupy, přesné zemědělství a sofistikované průmyslové metody. Tyto nové produkty a služby mohou vést k novým povinnostem v oblasti výzkumu, vývoje a marketingu, spolu s novými požadavky na dovednosti a zkušenosti. Nástup digitálních asistentů a chytrých domácích spotřebičů poháněných umělou inteligencí zase otevřel nové kariérní možnosti pro hardwarové inženýry, datové analytiky a softwarové vývojáře. Podobně jako výzkum autonomních vozidel a dronů otevřel dveře pro kariérní postup pro inženýry, techniky a specialisty na logistiku.

Parní stroj a bankomaty

V minulosti jsme podobné technologické změny nejednou zažili. Parní stroj proměnil celý svět. Pára vedla k exponenciálnímu růstu výkonu, možností přepravy, začala urbanizace, ve výrobním procesu docházelo k přechodu od ruční výroby v manufakturách k tovární strojní velkovýrobě za pomoci nových zdrojů energie, tím docházelo k vzrůstající dělbě práce a specializaci, možnosti byly najednou nepoměrně větší. HDP na obyvatele začalo po celém světě růst i přes růst populace. V 70. letech zase někteří předpovídali, že bankomaty (první bankomat na světě otevřela Barclays Bank v roce 1967 v Londýně) nahradí pracovníky na bankovních přepážkách. Ve skutečnosti však využití technologií vedlo k ohromnému navýšení počtu transakcí a banky si začaly konkurovat nabízením lepších služeb pro zákazníka a zpracováváním složitějších úkonů. Dnes pracuje v bankách více lidí než kdy dříve. Nová vlna automatizace tak vytvořila více pracovních míst, než kolik jich v jejím důsledku zaniklo. Lidem to umožní vykonávat smysluplnější a zábavnější práci. Kreativita, emoční inteligence a kognitivní flexibilita jsou nenahraditelné lidské dovednosti.

Odpůrci AI

Jak vidno, různé pohledy napříč společností jsou převážně optimistické. Přesto však existuje mnoho odpůrců umělé inteligence, jejichž názor se jen tak nezmění. V USA tomu nepomohla nedávna premiéra komiksového seriálu Secret Invasion z dílny Marvel Studios, jehož celé úvodní titulky byly vytvořeny umělou inteligencí. Originální úvodní titulky, za kterými vždy stáli pečlivě vybraní umělci (často neznámí široké veřejnosti), byly vždy charakteristickým znakem filmů a seriálů od Marvelu. Velká část lidí vyjadřuje svůj nesouhlas a obávají se, že to je pouze začátek úpadku celé společnosti.