Umělá inteligence, automatizace pracovních postupů nebo virtuální realita stále vyvolávají u mnoha lidí smíšené pocity. Konkrétně virtuální realita podněcuje nespočet otázek, na které existují rozdílné odpovědi – někteří ji vnímají pozitivně, zatímco jiní na ni nahlížejí s nedůvěrou nebo nezájmem. Dle průzkumu Manpower IT Tech Talent Outlook by se však celosvětově až 39 % uchazečů o dané zaměstnání cítilo komfortněji, pokud by pracovní pohovor proběhl právě ve virtuální realitě. A to už je číslo, které stojí za zamyšlení.

Virtuální avataři na pracovních pohovorech

Často zmiňovaná digitalizace se rozšiřuje každým dnem a je diskutabilní, kdy v plné síle zasáhne i nábory nových zaměstnanců. Pracovní pohovory mnohdy představují pro uchazeče o práci noční můru, a stejně tak tomu může být i pro náboráře. V posledních letech se navíc stalo pravidelně se vyskytujícím jevem, že lidé tají nebo si upravují své profily na sociálních sítích, aby udělali na potenciálního zaměstnavatele lepší dojem. V budoucnu se může stát, že lidé budou mít schopnost vytvořit si své osobní reprezentativní avatary, kteří je budou zastupovat na pracovních pohovorech.

Studentské testování avatarů

Začátkem roku 2022 se studenti na Sandwell College v anglickém městě West Bromwich rozhodli, že vstoupí do virtuální reality a otestují její možnosti. Stvořili své avatary a začali testovat pracovní pohovor v tomto prostředí. Přestože se v realitě o žádnou práci zatím neucházeli, shodli se, že tato forma setkání je komfortnější, neinvazivní a je pro ně mnohem snazší se svobodně a volně vyjádřit než například ve škole. Nikdo je nesoudil pohledem, nikdo jim nevstupoval do řeči a veškerá interakce probíhala online, tudíž dokázali mluvit otevřeněji, upřímněji a snáze se jim formulovaly myšlenky.

Tazatelem byl virtuální avatar, jenž na konci pohovoru poskytl hodnocení průběhu a výkonu studentů. Upozornil na jejich silné stránky a možné zlepšení. Tato metoda by mohla představovat cennou zpětnou vazbu pro budoucí uchazeče, jelikož se jedná o ryzejší a upřímnější reakci než od člověka z masa a kostí, který nemusí být vždy zcela přímý ohledně odmítnutí uchazeče.

Jak pohovor ve VR funguje

Systém VR, ve kterém se studenti pohybovali, vyrábí jedna z londýnských společností VirtualSpeech. Připraví pro klienta seznam otázek a požadavků, které zadávají jednoduché pokyny typu povyprávěj o svých největších úspěších nebo jaké jsou tvé tajné sny. Otázky se však postupně mění, stávají se komplexnějšími a pomáhají vytvořit psychologický profil daného uchazeče.

Důležité výstupy pro klienty

Klienti pak obdrží zpětnou vazbu, která se nezaměřuje pouze na jejich odpovědi, ale také na řeč těla – jejich gestiku, mimiku apod. Daleko větším cílem této mise ovšem je, aby se neúspěšní uchazeči mohli na základě zpětné vazby neustále zdokonalovat a pracovat na sobě, až do bodu, kdy budou připraveni pracovní pohovor v reálném životě úspěšně hravě zvládnout. Vzhledem k tomu, že tato technologie funguje jako takový herní simulátor, ve kterém si natrénují nezbytné dovednosti jako je komunikace, empatie nebo způsob vedení hovoru, může být přínosem pro ty, kteří jsou z reálných pohovorů ve stresu.

Simulace v plném proudu

Pracovní pohovory ve virtuální realitě se spustily kolem roku 2021 a jejich primární zaměření je prozatím na střední a vysoké školy fungující formou předplatného, které musí každá instituce uhradit. Dostupnost tohoto systému pro velké společnosti nebo malé rodinné firmy je zatím nejasná, protože se musí celý program dovést k dokonalosti. Tazatelé totiž už nebudou uchazeče posuzovat na základě jejich reálného vzhledu (a tím si vytvářet názory či předsudky), ale na základě vzhledu jejich avatara – ten musí symbolizovat klíčové vlastnosti daného uchazeče, co nejlépe odrážet osobnost daného člověka a v neposlední řadě působit reálně. Tvůrci si proto uvědomují, že musí pracovat naprosto bezchybně a opatrně.

Vývoj čeká dlouhá cesta

Jedná se o velký krok kupředu v oblasti technologií, což si dle našeho průzkumu uvědomují i lidé napříč celou společností. Především mladší generace obyvatelstva by preferovala pracovní pohovor ve virtuální realitě, jelikož se do ní sama ponořuje už nyní – např. pomocí metaverzu. Nicméně stále jsme teprve na začátku tohoto vývoje, protože současný software umělé inteligence je zatím reprezentován jako animovaná hlava, která hovoří na obrazovce uchazečova počítače nebo smartphonu. Následně položí soubor otázek a požadavků, zaznamená odpovědi a ty se posléze použijí jako pomoc náborářům sestavit užší seznam vhodných uchazečů. Ve výsledku se nikdo nemusí probírat desítkami životopisů a uchazeč nemusí nikam jezdit, čímž všichni ušetří čas i peníze.

🤖 Jak to bude vypadat dál, na to si musíme zatím počkat a uvidíme, kam nás nové technologie ve světě náboru zaměstnanců zavedou.