V předchozím článku jsme uvedli studii ManpowerGroup IT World of Work 2023, která mapuje největší změny v oblasti informačních technologií na trhu práce. Tato studie identifikuje sedm hlavních trendů, které budou mít největší vliv na oblast IT a její pracovní sílu. První trend Digital Killed the Analog Star popisuje celistvou digitální transformaci firem, virtualizaci a dematerializaci pracovních úkonů a postupů. Pojďme se podívat na trend č. 2.

Trend #2 AI Has Entered the Chat

Nástup umělé inteligence (Artificial Intelligence = AI) patří mezi nejvíce diskutovaná témata. Inovace se v této oblasti bude zrychlovat, a to především díky snaze organizací získat ve svých odvětvích konkurenční výhodu.

Hlavní oblasti umělé inteligence

🔎 Strojové učení | Machine Learning

Počítačový systém je trénován na základě velkého množství příkladů, aby dokázal rozpoznávat vzorce, získávat informace a automaticky se přizpůsobovat novým situacím. Strojové učení se stává nejdůležitějším komponentem v globálním sběru dat, což zvyšuje poptávku po datových analyticích.

🔎 Hloubkové učení | Deep Learning

Umožňuje počítačům učit se a rozeznávat složité vzorce v datech pomocí neuronových sítí (složité matematické modely), které jsou inspirovány fungováním lidského mozku. Díky tomu je pak možné rozpoznávat a zpracovávat velké množství dat s velmi vysokou přesností a rychlostí.

🔎 Kognitivní výpočetní technika | Cognitive Computing

Jedná se o vytváření počítačových systémů, které jsou schopny pracovat s nejasnými a složitými informacemi stejně jako člověk. Tyto systémy se učí a zlepšují své schopnosti na základě zkušeností a interakce s uživateli.

🔎 Zpracování přirozeného jazyka | Natural Language Processing

Zabývá se zpracováním lidského jazyka tak, že se snaží umožnit počítačům porozumět, interpretovat a generovat lidskou řeč a text. Je využívána v mnoha aplikacích, jako jsou například automatické překladače, chatboti, systémy pro rozpoznávání řeči, atd.

🔎 Počítačové vidění | Computer Vision

Zaměřuje se na zpracování a analýzu obrazových dat. Cílem je umožnit počítačům vidět, interpretovat a porozumět vizuálním informacím, které jsou pro člověka běžné a intuitivní. Využívá se v mnoha aplikacích, bezpečnostních systémech, autonomních vozidlech, zdravotnictví, rozpoznávání tváří, detekci objektů a další.

Investice firem do AI

Implementace umělé inteligence se neustále zrychluje

Dle globálního průzkumu firmy McKinsey & Company The state of AI in 2022 více než 50 % společností již zavedlo umělou inteligenci alespoň v jedné oblasti svého podnikání, což je 2,5x více než v roce 2017.

Velké investice technologických gigantů do umělé inteligence urychluje její zavedení

Microsoft například začátkem roku 2023 investoval 10 miliard dolarů do chatbota ChatGPT vyvinutého společností OpenAI. Tento chatbot se stává stále populárnějším po celém světě. Microsoft však do tohoto projektu investuje už od jeho počátku v roce 2019 a do budoucna plánuje zapojit technologii ChatGPT do svého softwaru Microsoft 365 a vyhledávače Bing.

Dosud ne zcela pochopené dopady

I přes rostoucí význam umělé inteligence si stále plně neuvědomujeme, jak silný dopad bude mít na náš každodenní život. AI se stále vyvíjí a roste, a brzy bude moci poskytnout nové aplikace a automatizovaná řešení pro úkoly, kterými se dnes zabývají specializovaní pracovníci. Jak bude umělá inteligence dále vyvíjena a rozšiřována, umožní nové aplikace a možnosti automatizace stále většího počtu úkolů, které dnes vykonávají výhradně lidé.

Dopady na trh práce

📍 Zvyšující se poptávka po zaměstnancích se specializací na umělou inteligenci jako jsou ML Engineers (inženýři strojového učení), Data Scientists (Datoví analytici) a další.
📍 Rostoucí využívání nástrojů umělé inteligence v náboru, výkonnosti řízení, plánování směn, zapojení zaměstnanců, dodržování předpisů a řízení rizik, kariérní rozvoj, atd.

Ke stažení

Brožura