Společnosti jsou optimistické ohledně rozmachu generativní umělé inteligence na pracovištích, a právě její rychlé zavádění vyvolalo potřebu po nových zaměstnancích, kteří by pomáhali navrhovat, vyvíjet, implementovat a udržovat nástroje a služby generativní AI.

Generativní AI a podnikání

Generativní AI rychle mění prostředí světa podnikání a prosazuje se téměř ve všech odvětvích. Podniky se k ní obracejí, aby zefektivnily obchodní procesy, vyvinuly vlastní AI technologie a omezily manuální práci s cílem uvolnit zaměstnance pro intenzivnější úkoly. Nedávný průzkum mezi IT pracovníky od společnosti Foundry zjistil, že 57 % IT firem identifikovalo několik oblastí pro využití generativní AI, 41 % firem se zabývá školením a zvyšováním kvalifikace zaměstnanců v oblasti generativní AI a 25 % jich už zahájilo pilotní programy.

V příštím roce bude mezi nejočekávanější využití tohoto trendu patřit analýza dat, automatizace procesů, obchodní přehled, tvorba obsahu, vývoj softwaru či vývoj produktů. IT společnosti taktéž věří, že tato nová forma umělé inteligence zvýší produktivitu a zlepší obchodní výsledky. Proto se s rostoucí popularitou této technologie zvyšuje také poptávka po příslušných rolích, které pomáhají navrhovat, vyvíjet, implementovat a udržovat tuto technologii v provozu. Zde je několik těch nejhledanějších pracovních pozic v oblasti generativní umělé inteligence pro následující rok.

Pozice z oblasti generativní umělé inteligence pro následující rok

Data scientist ⚗️

Firmy budou potřebovat datové vědce, kteří jim pomohou získat lepší poznatky ze zákaznických a obchodních dat pomocí analytiky a umělé inteligence. Ve většině společnostech se systémy AI opírají o rozsáhlé soubory dat, jejichž orientace vyžaduje odborné znalosti datových vědců. K odpovědnosti patří vytváření řešení pro prediktivní modelování, která řeší potřeby klientů i podniků, implementace analytických modelů spolu s dalšími příslušnými týmy a pomoc firmě při přechodu z tradičního softwaru na software využívající umělou inteligenci. Tato pozice vyžaduje zkušenosti se zpracováním přirozeného jazyka, kódovací jazyky, statistické, jazykové a generativní modely kompatibilní s prvky AI.

Machine learning engineer 🦾

Inženýři strojového učení mají za úkol transformovat obchodní potřeby do jasně vymezených projektů a řídit návrh a implementaci řešení strojového učení. Tato role je zodpovědná za školení, vývoj, nasazení, plánování, monitorování a zlepšování škálovatelných řešení strojového učení v podniku. Tato práce vyžaduje dovednosti jako architekturu modelů, vytváření datových a ML pipeline, vývoj softwaru nebo zkušenosti s MLOps či BERT (Bidirectional Encoder Represantations from Transformers) – soubor jazykových modelů přítomný v experimentech zpracování přirozeného jazyka – nebo GPT (Generative Pre-trained Transformers) – modely neuronových sítí, které využívají architekturu transformátoru a jsou klíčovým pokrokem v oblasti generativní umělé inteligence kterou pohání.

AI researcher 👓

Umělá inteligence je pro pracovní trh neprobádaným teritoriem, a proto firmy často hledají nové výzkumníky, kteří by pomohli identifikovat nejlepší možné aplikace AI v rámci podniku. Výzkumníci AI pomáhají vyvíjet nové modely a algoritmy, které zlepší efektivitu generativních nástrojů a systémů AI. Zároveň zdokonalují stávající nástroje AI a identifikují příležitosti, jak lze AI využít ke zlepšení procesů nebo dosažení obchodních potřeb. Tito pracovníci musí rozumět datové a automatizační infrastruktuře, modelům strojového učení, nástrojům a algoritmům AI a jak ji tvořit od základů či obecnému programování.

AI chatbot developer 📊

Chatboti jsou jedním z prvních a nejčastějších způsobů využití umělé inteligence v podnikovém prostředí. Pomáhají nasměrovat zákazníky na správné spolupracovníky, propojují uživatele s důležitou dokumentací a mohou částečně odlehčit zástupcům zákaznického servisu. S rozvojem AI genů se chatboti stávají ještě sofistikovanějšími, vznikají služby jako ChatGBT, Bard, Replika nebo Cleverbot, které se ukázaly jako výkonné nástroje užitečné pro podniky. Technologie chatbotů je žádaná napříč všemi odvětvími a podniky se snaží vyvíjet vlastní chatbotové nástroje, které jim pomohou zefektivnit zákaznický servis, plánování schůzek, zapojení do sociálních médií, uživatelskou podporu a dokonce i marketing a propagaci. Proto budou tihle vývojáři pod drobnohledem všech headhunterů.

AI writer 🖊️

Stále více společností se obrací na umělou inteligenci při tvorbě obsahu, včetně psaní příspěvků na blogy, popisů produktů a dalších. Výsledky však nejsou vždy dokonalé – často je potřeba lidské oko, které upraví a přepracuje výsledky generativní AI do podoby, která bude znít lidštěji a přijatelněji. Společnosti hledají zkušené autory a editory, kteří mohou pomoci rychle obměnit obsah s využitím generativní AI a zároveň zajistit, aby byl obsah dobře napsaný a snadno pochopitelný pro danou cílovou skupinu.

AI artist 🫧

Umění umělé inteligence je jednou z novějších aplikací generativní AI, když se v minulém roce prosadily nástroje jako Midjourney a Stable Diffusion. Tyto nástroje mohou vzít podnět nebo obrázek a buď vytvořit zcela jedinečný obsah na základě původního díla, nebo provést dodatečné či specifické úpravy již existujících obrázků. Je zde velký potenciál pro firmy, které chtějí vytvářet marketingové materiály, produktové nebo stockové obrázky a další obsah související s uměním.

Společnosti hledají zkušené umělce a grafiky, kteří dokáží využít těchto zkušeností a znalostí k tomu, aby z nástrojů pro generování obrázků vytěžili maximum. Umělci mají správné znalosti a zkušenosti pro vytváření podnětů, které získají dosud nevídané výsledky z generativní umělé inteligence. Umělci jsou vyhledáváni díky svým znalostem žargonu, terminologie a nuancí různých uměleckých oblastí – ať už se jedná o film, umělecké dílo nebo vizuální grafiku.