První část našeho článku byla věnována podrobnému zkoumání situace žen v technologickém a IT odvětví. Zabývali jsme se otázkami zaměstnanosti, kariérního růstu a pracovní kultury, přičemž jsme odhalili několik zajímavých poznatků. V druhé části se budeme hlouběji zabývat dalšími významnými rozdíly, které často brání ženám v těchto odvětvích dosáhnout plného potenciálu na pracovním trhu.

Rozdíl v zastoupení

Nedostatečné zastoupení žen v technických oborech může výrazně omezovat jejich profesní růst a úspěch. Na základě zprávy z roku 2021 společnost TrustRadius zjistila, že 72 % žen v technologických oborech uvádí, že jsou na obchodních schůzkách převyšovány muži v poměru alespoň 2:1, z toho 26 % žen uvedlo, že jsou převyšovány v poměru 5:1. Genderové nerovnosti v technologii mohou ženy brzdit v jejich kariérním rozvoji, a to i v přístupu k mentorství a sponzorství. Nedostatek ženských vzorů na klíčových postech může ženy demotivovat.

Navíc tato situace může posilovat a upevňovat nevědomé genderové předsudky v rámci firemní kultury. Z výše 72 % žen pracovaly nebo stále pracují v prostředí, které je ovlivněno bro culture – tedy firmou, která upřednostňuje mladé, ambiciózní muže s často toxickými rysy. Tato kultura může být nejen diskriminační, ale může také vytvářet prostředí náchylné k sexuálnímu obtěžování a nepřiměřenému chování.

Rozdíl v rovnosti

Ženy s různou etnicitou čelí ve světě technologie výzvám, které jsou často důsledkem jejich extrémně nízkého zastoupení. Zatímco celkově ženy zastávají 27 % pracovních pozic v oblasti informatiky, statistiky od společnosti Accenture ukazují, že pouze 3 % z nich jsou černošky a 2 % hispánky. Ačkoli pro ženy obecně není snadné uplatnit se v technologickém průmyslu, pro ženy s jinou etnicitou představuje tato výzva ještě větší překážku. Ve společnostech, které nejsou dostatečně inkluzivní, se setkávají s nevhodnými poznámkami či komentáři týkajícími se jejich barvy pleti.

Podobné problémy ovlivňují také LBT ženy. Pouze 9 % LBT žen pracujících v oblasti IT uvádí, že mají snadnou cestu k postupu v tomto sektoru. LBT technické pracovnice se také častěji, než ostatní setkávají s veřejným ponižováním nebo ztrapňováním (24 %) či šikanou na pracovišti (20 %).

Rozdíl ve startu podnikání

Startupy jsou často spojovány s netradičním pracovním prostředím, ale bohužel i v tomto prostředí se setkáváme s podobnými genderovými nerovnostmi, jaké existují v tradičních firmách. Zejména pro ženy, které stojí v čele těchto startupů, se objevují specifické výzvy. Podle studie provedené bankou Silicon Valley má pouze jedna čtvrtina startupů ženu jako zakladatelku. Co je alarmující, je skutečnost, že pouze 37 % startupů má alespoň jednu ženu v představenstvu a pouze 53 % jich má alespoň jednu ženu na vedoucí pozici.

Tato studie také zjistila, že pohlaví zakladatele má výrazný vliv na genderovou diverzitu v rámci společnosti. Startupy, které měly alespoň jednu zakladatelku, měly výrazně větší pravděpodobnost, že budou mít ženu ve výkonné řídící pozici (50 % ve srovnání s pouhými 5 % u společností bez zakladatelky). Co je však zvlášť znepokojivé, je zjištění, že startupy s alespoň jednou zakladatelkou hlásily větší obtíže při hledání finanční podpory. V 87 % případů těchto startupů se uvádělo, že se setkávají s mnohdy až existenčními problémy kvůli rozdílným standardům a zacházení na základě pohlaví.

Rozdíl v platu

V oblasti technologií nejenže chybí dostatečný počet žen, ale také čelí nepoměrně nižším platům. V České republice je zastoupení žen v IT průmyslu pouze kolem 7 %, a jejich průměrný měsíční plat je o průměrně 10 tisíc korun nižší než u mužů na srovnatelných pozicích. Celkově dosahuje průměrný plat žen v technických oblastech přibližně 87 % platů mužů.

I když situace v technologickém sektoru je v tomto ohledu mírně lepší než v některých jiných profesích, kde rozdíl může dosahovat až 84 %, stále existuje výrazná platová nerovnost. Společnost Dice ve své zprávě uvádí, že roční průměrný plat žen v technologických oborech je cca 93 tisíc dolarů, zatímco u mužů to je 109 tisíc.

Rozdíl ve vedení

Zvýšený podíl žen na vedoucích pozicích přináší pozitivní výsledky, protože to nejen posiluje angažovanost a loajalitu zaměstnankyň, ale také obohacuje firmu o různorodé perspektivy a dovednosti, jak již bylo popsáno v předchozím článku. Firmy s vyšším zastoupením žen ve vedoucích pozicích mají tendenci nabízet rovnocenné platové podmínky a další příležitosti pro ženy, což má za následek vyšší spokojenost zaměstnankyň a jejich dlouhodobé zapojení.

Přestože dochází k pozitivním změnám, stále existuje značný prostor ke zlepšení. Až 25 % žen stále uvádí nedostatečnou podporu, důvěru a mentoring při postupu na vyšší vedoucí pozice. Studie od společnosti McKinsey ukázala, že ženy na vedoucích postech v oblasti technologií opouštějí své pozice, aby mohly nalézt pracovní místa, která jim nabízejí větší flexibilitu a příležitosti.

Tato zpráva rovněž zdůraznila, že ženy na vedoucích pozicích často nesou větší zodpovědnost za podporu zaměstnanců, atmosféru na pracovišti a dosažení inkluzivního prostředí, avšak jejich přínos v těchto oblastech často zůstává nedostatečně oceněn nebo nerozpoznán. Navíc, ženy se často potýkají s většími výzvami, jako je agresivita nebo nedůvěra vůči jejich rozhodnutím. To podtrhuje potřebu nadále pracovat na vytváření rovnocenných příležitostí a podmínek pro ženy v oblasti technologií, zejména na vyšších pozicích.