V tomto článku uzavřeme přehled těch nejlepších technologických trendů současnosti, které si i ve zkratce vysvětlíme. První část tohoto tématu zahrnovala trendy jako výpočetní technika, datafikace, 3D tisk nebo genomiku.

Robotická automatizace procesů (RPA)

Podobně jako umělá inteligence a strojové učení je i RPA další technologií, která automatizuje pracovní místa. RPA se používá jako software k automatizaci podnikových procesů jako je interpretace žádostí, zpracování transakcí, práce s daty nebo odpovídání na e-maily. Tento trend v zásadě automatizuje opakující se úkoly, které v minulosti vykonávali lidé. Ačkoliv automatizace pomocí RPA může ohrozit živobytí milionů lidí, zároveň pomáhá vytvořit pracovní místa nová a měnit ty stávající. Dle průzkumu McKinsey bylo zjištěno, že méně než 5 % profesí lze zcela automatizovat, ale přibližně 60 % lze automatizovat jen částečně. Pro člověka s chutí pracovat v IT odvětví nabízí RPA spoustu kariérních příležitostí jako je vývojář, projektový manažer, obchodní analytik nebo projektový architekt.

Edge computing

Cloud computing, který byl nedávno považován jako nový technologický trend a jemuž jsme se na našem webu věnovali, má stále významné postavení. Na trhu dominují hráči jako Amazon Web Services, Microsoft Azure a Google Cloud Platform. Přijetí cloud computingu roste, protože stále více podniků přechází na cloudové řešení. Už se však nejedná o nastupující technologický trend, tím je totiž Edge computing. Vzhledem k tomu, že množství dat, se kterými organizace pracují, se stále zvyšuje, uvědomily si v některých situacích nedostatky cloud computingu.

Edge computing má potenciál některé z těchto problémů vyřešit, především pak efektivním způsobem pomůže obejít latenci způsobenou cloud computingem a dostat data ke zpracování do datového centra. Může existovat tzv. „on the edge“, chcete-li blíže k místu, kde je třeba výpočetní operace provést. Z tohoto důvodu lze edge computing využít ke zpracování časově citlivých dat ve vzdálených lokalitách s omezenou nebo žádnou konektivitou do centrálního místa – v těchto situacích může edge computing fungovat dokonce jako menší datové centrum.

Kvantová výpočetní technika

Mezi další pozoruhodné technologické trendy se řadí kvantová výpočetní technika, jež ve výpočetní technice využívá kvantové jevy, jako je superpozice či kvantové provázání. Tento trend se taktéž podílí na vývoji vakcín proti jakékoliv potencionální chorobě, díky své schopnosti snadno se dotazovat, monitorovat, analyzovat a jednat s daty bez ohledu na jejich zdroj.

Další oblastí, kde kvantová výpočetní technika nachází uplatnění, je bankovnictví a finančnictví, a sice v řízení úvěrového rizika, pro vysokofrekvenční obchodování nebo odhalování podvodů. Kvantové počítače jsou mnohonásobně rychlejší než běžné počítače a na vytváření inovací v oblasti kvantové výpočetní techniky se nyní podílejí úspešné značky jako Microsoft, AWS, Google nebo Splunk.

Blockchain

Ačkoliv většina lidí si technologii blockchain vybaví v souvislosti s kryptoměnami jako je Bitcoin, blockchain mimo to nabízí i velice užitečné zabezpečení. Nejjednodušeji lze blockchain popsat jako data, která můžete pouze přidávat, nikoliv odebírat či měnit. Vytváří se takový řetězec dat, ve kterém je nemožné měnit předchozí bloky a to je ten prvek, který jej činí tak bezpečným. Blockchainy jsou navíc řízeny konsensem, tudíž žádný subjekt nemůže převzít úplnou kontrolu nad daty. Díky blockchainu nepotřebujete důvěryhodnou třetí stranu, která by dohlížela na transakce a jejich ověřování.

Několik průmyslových odvětví zapojuje a zavádí blockchain ve svých podnicích, a jak se zvyšuje využívání této technologie, tak roste i poptávka po kvalifikovaných odbornících. Vývojář blockchainu se specializuje na vývoj a implementaci architektury a řešení využívajících technologii blockchain. Pro práci s touto technologií potřebuje mít člověk praktickou zkušenost s programovacími jazyky, základy OOPS nebo plochými a relačními databázemi.

Internet věcí (IoT)

Dalším slibným technologickým trendem je internet věcí, který jsme již několikrát zmiňovali a uváděli ho například i v tomto článku jako jednu z nejžádanějších pracovních pozic pro rok 2024. Mnoho věcí se nyní vyrábí s připojením Wi-Fi, což znamená jejich připojení k internetu – a k sobě navzájem. Odtud pochází internet věcí, který již nyní umožňuje připojení zařízení, domácích spotřebičů, automobilů a mnoha dalších zařízení k internetu a dále také zprostředkovává výměnu dat prostřednictvím internetu.

Tento trend využívá už mnoho lidí po celém světě, jelikož na dálku můžeme zamykat dveře, předehřívat troubu, nastavovat teplotu v domě nebo sledovat svou kondici na chytrých hodinkách – to vše ovlivňuje IoT. Benefitovat z toho ale můžou i firmy, jelikož IoT může díky shromažďování a analýze dat zajistit lepší bezpečnost, efektivitu a obchodní rozhodnost. Může umožnit prediktivní údržbu, urychlit lékařskou péči, zlepšit služby zákazníkům a nabídnout výhody, které si zatím ani neumíme představit. Stále jsme však teprve na začátku, jelikož veškeré prognózy naznačují, že do roku 2030 bude na celém světě v provozu přibližně 50 miliard těchto IoT zařízení, což vytvoří masivní síť propojených zařízení zahrnující vše od chytrých telefonů až po kuchyňské spotřebiče. Navíc s rostoucím využíváním zařízení internetu věcí bude zároveň narůstat i využívání edge computingu, což povede k vytvoření nových pracovních míst – především pro softwarové inženýry.