V předchozím článku jste se dozvěděli o rostoucí popularitě virtuální reality v oblasti školení zaměstnanců. V následující druhé části se podíváme na tento trend trochu více do hloubky.

Výhody školení ve VR

Již v předešlém článku jsme představili několik výhod školení formou virtuální reality – avšak ony výhody měly spíše obecnou charakteristiku. Nyní se zaměříme na konkrétní výhody jak pro školitele, tak pro účastníka školení.

Výhody pro účastníka

🤓 účastník školení disponuje dle datových analýz 100% soustředěností
🤓 reálně prožívá veškeré situace
🤓 efektivněji zpracovává informace
🤓 v případě neúspěchu má možnost kdykoliv dané školení zopakovat
🤓 školení probíhá zábavnou formou

Výhody pro školitele/firmu

✅ moderní technologie vzdělání
zaměstnanci jsou lépe proškoleni
✅ možnost vytvořit školení na míru
✅ konkurenční výhoda

Příklady užití VR

Walmart

Americký obchodní řetězec Walmart své pracovníky pomocí simulace ve virtuální realitě učil rozpoznávat obchodní příležitosti a připravoval je na zvládání nadměrné míry stresu v období davového šílenství při marketingové akci Black Friday.

Proudly

V České republice si virtuální realitu oblíbil třeba pracovní portál Proudly, který nabízel uchazečům o práci virtuální prohlídky firem. Samotná společnost byla prezentována pomocí videí, fotografií zaměstnanců a rozhovorů s nimi. Posléze Proudly přesedlal na virtuální realitu. Díky ní se návštěvníci portálu mohli podívat třeba i do Vodafonu nebo Nestlé.

Virtual Speech

Pomocí virtuální reality se dají školit i měkké dovednosti. Tuto možnost poskytuje například společnost Virtual Speech, uvedena v našem minulém článku. Kombinuje e-learning v rámci virtuální reality s webovými simulacemi. Kurzy zahrnují vše potřebné, od promluvy na veřejnosti, přípravy na pracovní pohovor až po obchodní etiku a stress management na pracovišti.

Školení těchto dovedností spadá do koncepce tzv. e-learningových modulů, kde se jednotlivý modul zaměřuje na určitou specifickou dovednost či schopnost. Mezi ně může patřit:
➡️ schopnost poskytovat zpětnou vazbu – pozitivní či negativní, ideální pro manažerské pozice
➡️ prezentační dovednosti a komunikace na veřejnosti – zahrnuje i dovednost efektivní prezentace pomocí běžných online rozhraní jako je Zoom či MS Teams
➡️ schopnost naslouchat – výchozí bod pro efektivní komunikaci jako takovou
➡️ business ethics – zahrnuje osvojení si komunikace, jež nezahrnuje žádnou z forem nežádoucího jednání
➡️ schopnost říct ne – školení, jak odmítnout a ovládat vlastní řeč těla

VR není levná záležitost

Společnost Atos zajišťuje virtuální školení na míru firmám v České republice. Mimo kancelářské prostory, speciální brýle zprostředkovávající virtuální vjem a ovladači v rukou, je zapotřebí ještě speciální výkonný počítač spolu se setem virtuálních realit. Cena za tyto technologie se pohybuje v rámci statisíců, nemluvě o nákladech za samotnou výrobu jednotlivých simulací – zde se cena odvíjí od požadavků zákazníka.

Speciální brýle, které jsou pro vstup do virtuální reality zapotřebí, mohou být papírové nebo plastové a spolupracují se smartphony. Jejich cena se pohybuje v desítkách až stovkách korun. Částka se odvíjí od rafinovanosti a sofistikovanosti daného produktu. Brýle, které nepotřebují k fungování žádné chytré zařízení navíc (smartphone), jsou značně nákladnější.

Investice do virtuálních prohlídek a školení ve virtuální realitě se pohybují v rozmezí desítek až stovek tisíc korun, přičemž konečná suma závisí na faktorech jako je doba natáčení, náročnost úprav a dalších parametrech. Zpochybňuje se tak otázka finanční návratnosti této technologie. Nicméně i přes značné náklady, které v extrémních případech mohou dosáhnout milionu korun, se podle zpětné vazby od firem a ohlasů od zaměstnanců často prokazuje, že výhody značně převažují nad investovanými finančními prostředky.